Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανωτάτων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Η5Ξ6-ΤΦ4 ΕΔΥΕΘΑ: 6/2021

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια