Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Αρχιλοχίες Ο-Σ αποστρατεύονται (ΕΔΥΕΘΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: ΨΤΙΝ6-ΤΒ7 ΕΔΥΕΘΑ: 7/2021

Άρθρο μόνο

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με ... και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους ΕΜΘ Αρχιλοχίες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια