Σκέψεις περί του Δόγματος της Αποτροπής

Πληροφορούμεθα ότι η Ελλάς θα ακολουθήσει ή θα εφαρμόσει το ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ.

Του Χρήστου Δεδελούδη

Το ρήμα «αποτρέπω» τι σημαίνει; Να αποτρέψω κάποιον και από τι; Η διαλεκτική της ειρήνης και του πολέμου καταλήγει στον σημερινό «Ψυχολογικό Πόλεμο» δηλαδή στον μόνιμο συνδυασμό: ΑΠΟΤΡΟΠΗ – ΠΕΙΘΩ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Ο επιτυχημένος συνδυασμός και όχι μόνον ΑΠΟΤΡΟΠΗ. Η αποτροπή δεν πρέπει να είναι αυστηρώς Αμυντική!

Την αποτροπή την ακολουθούσαν κατά το παρελθόν τα ουδέτερα κράτη. Η διπλωματία που είναι προσκολλημένη σε Αμυντική πολιτική ενδιαφέρεται μόνον για την διατήρηση του status quo και ο στρατός είναι κατάλληλος μόνον δι' άμυναν. Η ενεργός αποτροπή είναι η αντίστοιχη προς εκείνην την οποίαν θέλησαν να εφαρμόσουν το 1939 οι Αγλογαλλοι υπέρ της Πολωνίας. Σήμερα όπως και χθες, η Αποτροπή εξαρτάται συγχρόνως εκ των υλικών και εκ της αποφασιστικότητος, την οποίαν το αντικείμενον της αποτροπής κράτος αποδίδει στον απειλούντα αυτό με κυρώσεις... Ποιές κυρώσεις επιβλήθηκαν στην Τουρκία από την Ελλάδα ή τις Συμμαχίες; Ουδεμία!

Σήμερα όπως και χθες, το ουσιώδες πρόβλημα της αποτροπής είναι Ψυχολογικόν και συγχρόνως Τεχνικόν. Πώς το κράτος (Ελλάς) το όποιον ευρίσκεται διπλωματικώς εν αμύνη δύναται να πείσει άλλο, διπλωματικώς επιθετικόν κράτος (Τουρκία), έτοιμον να θέσει σέ εφαρμογή την απειλή του; Πώς θα εφαρμόσει τους τρεις τρόπους αποτροπής; (Άμεση επίθεση, ακραία πρόκληση, περιορισμένα πρόκληση);

Η στρατηγική της αποτροπής αποτελεί «δοκιμασίαν θελήσεων» της οποίας η Τεχνική των όπλων και των μεταφορέων αυτών καθορίζει τις συνθήκες, αλλ όχι την έκβασιν.

Η Επιτυχία της Αποτροπής εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

Τον ένα ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΝ. (Κατορθώνει ο Αποτρέπων να πείσει τον πιθανόν εισβολέα, ότι η απειλή του είναι σοβαρή;).

Τον Δεύτερον ΤΕΧΝΙΚΟΝ (Τι θα συνέβαινε εις την περίπτωση πραγματοποιήσεως της απειλής;).

Τον Τριτον τέλος ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ (Ποιά κέρδη καί ποιές ζημίες θα προέκυπτον πιθανώς για το αντικείμενόν της Αποτροπής κράτος, στην περίπτωση αναλήψεως Δράσεως αφενός ή αδρανείας αφετέρου;).

Τα τεχνικά δεδομένα μεταβάλλονται. Διότι οι πολιτικές συγκυρίες ουδέποτε επαναλαμβάνονται επακριβώς καί διότι η ανθρώπινη συμπεριφορά ουδέποτε είναι δυνατόν να προβλεφθεί.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια