Στρατός Ξηράς: Ποιοι Λοχαγοί Σωμάτων προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΔΨΨ6-Τ62 ΕΔΥΕΘΑ: 11/2021

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 21-12-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια