Τι απάντησε ο Στεφανής για τα ηλικιακά όρια ένταξης στο θεσμό της Εθνοφυλακής (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΦΩΤΟ: Κυριακή 13 Μαΐου 2018 ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε την 9η Μ/Π ΤΑΞ  «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ», όπου παρακολούθησε εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ Φλώρινας και Αμυνταίου - Πηγή: ΓΕΣ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Πρόταση των Καλύμνιων Εθνοφυλάκων», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1295/1982 (Α'126), καθορίζεται ότι το προσωπικό που καλείται να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο). Κατ' εξαίρεση, εφόσον δεν υπάρχει στην περιοχή επαρκές προσωπικό προς στράτευση από το ηλικιακά προβλεπόμενο ή όταν οι ανάγκες άμυνας είναι αυξημένες, με σχετική υπουργική απόφαση δύναται να κληθεί για κατάταξη προσωπικό με συμπληρωμένο το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προβαίνει διαρκώς σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής, που αφορούν μεταξύ άλλων στα ηλικιακά όρια ένταξης, καθώς και στην οργάνωση της Εθνοφυλακής.

Οι ανωτέρω δράσεις, οι οποίες φέρουν βαθμό διαβάθμισης «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» και δεν δύνανται να αποδεσμευτούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, αφορούν σε όλες τις δυνάμεις Εθνοφυλακής, μηδέ εξαιρουμένων των αντιστοίχων της Καλύμνου.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια