Ανάκληση Π. Δτων-Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανάκληση Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές Ανωτέρων
Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΞ9Χ6-ΨΟΕ ΕΔΥΕΘΑ: 207

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τον παρακάτω πίνακα κρίσης, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθμ. «1»:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια