Χορήγηση αδειών στελεχών ΕΔ: Τι προτείνεται σε ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΠΟΜΕΝΣ: Χορήγηση αδειών στελεχών ΕΔ. Λύση υπάρχει

Η ΠΟΜΕΝΣ, ύστερα από επιστολή της Ε.Σ.ΠΕ.Η.Π., απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ σχετικά με την Χορήγηση αδειών στελεχών ΕΔ με το οποίο προτείνει τα παρακάτω:

α. Την παράταση του χρόνου χορήγησης Κανονικών Αδειών έτους 2020, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, προκειμένου να χορηγηθούν ομαλά, ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή τους αλλά και να μείνει ανεπηρέαστη η εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων.

β. Την παροχή οδηγιών προς τους Διοικητές - Διευθυντές, για εκ νέου προγραμματισμό χορήγησης των δικαιούμενων κανονικών αδειών για όλα τα στελέχη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 της (α) σχετικής, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του υφιστάμενου προγραμματισμού.

γ. Την χορήγηση των Αδειών Μικράς Διάρκειας μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια