8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: Να παραταθεί η χορήγηση αδειών έτους 2020 μέχρι και πρώτο δίμηνο του 2021

8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: Να παραταθεί η χορήγηση αδειών έτους 2020 μέχρι και πρώτο δίμηνο του 2021

ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ -ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Αδειών με την Λήξη της Επιφυλακής

1. Την 24 Σεπ 20 άρθηκε η ανάκληση αδειών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μετά από σχεδόν τρίμηνη κατάσταση επιφυλακής, λόγω της έντασης στο Αιγαίο. Το χρονικό αυτό διάστημα τα στελέχη αντεπεξήλθαν πλήρως στις αυξημένες επιχειρησιακές υποχρεώσεις τους επιδεικνύοντας σθένος και ετοιμότητα, παράλληλα εκτελούσαν τα καθήκοντά τους στις Μονάδες με υπευθυνότητα, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Επακόλουθο όλης αυτής της κατάστασης ήταν η καθημερινή υπερωριακή τους απασχόληση, η εκτέλεση επιπροσθέτων υπηρεσιών διανυκτερεύσεως και η μη χορήγηση των προβλεπομένων αδειών. Πλέον με την άρση της ανάκλησης των αδειών, τα στελέχη έχουν βρεθεί να μην έχουν κάνει χρήση, τουλάχιστον τα 2/3 των αδειών τους.

2. Από την Ιεραρχία έχουν εκδοθεί οδηγίες προς τις Διοικήσεις των Μονάδων σύμφωνα με τις οποίες καλούνται τα στελέχη να λάβουν τις άδειες που δικαιούνται για το έτος 2020 μέχρι την 31 Δεκ 20. Ως εκ τούτου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, σε Μονάδες της Ταξιαρχίας, τα στελέχη να αιτούνται 5νθήμερες άδειες και οι Διοικήσεις να αρνούνται την χορήγηση τέτοιων αδειών και να διατάσσουν την λήψη 10ήμερων αδειών και άνω. Δεν αρκεί που τα στελέχη και οι οικογένειές τους έζησαν ένα έντονο 3μηνο, με αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις αφήνοντας στην άκρη τις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες καλούνται τώρα να σπαταλήσουν την άδεια τους σε ημέρες αργίας.

3. Επιπλέον το διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του έτους είναι μικρό για την εξάντληση των αδειών, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων και τις υποχρεώσεις των στελεχών που απορρέουν από τα καθήκοντά τους.

4. Η Ένωσή μας συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω κρίνει ως μοναδική και δίκαιη λύση την παράταση χορήγησης αδειών του έτους 2020 μέχρι και το πρώτο δίμηνο του έτους 2021. Μια τέτοια απόφαση δεν θα ωφελούσε μόνο τα στελέχη αλλά κυρίως την Υπηρεσία καθότι δεν θα διαταρασσόταν η ομαλή λειτουργία των Μονάδων από την συσσωρευμένη απουσία πολλών στελεχών.

5. Η πρότασή μας αυτή είναι εφικτή και την θέτουμε υπόψη στην Στρατιωτική Ηγεσία.

6. H Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) παρακαλείται για την ενημέρωσή της και για τις κατά την κρίση της ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια