Στρατός Ξηράς: Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθστων και Υπξκων ΑΣΣΥ-Εθελοντών-ΕΜΘ 2021-22 (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθυπασπιστών Έτους 2021-2022» (ΑΔΑ: ΨΩ896-1ΙΒ ΕΔΥΕΘΑ: 153):


β. «Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ, Εθελοντών και ΕΜΘ Έτους 2021-2022» (ΑΔΑ: Ω9Ο26-ΠΗΛ ΕΔΥΕΘΑ: 154):


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια