ΠΑ: Εγκρίθηκε εφάπαξ χορήγηση αποζημίωσης λόγω επιφυλακής-Πόσες ΗΕΕ-Ποιους αφορά (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση αποζημίωσης, για την κάλυψη αναγκών λόγω των αυξημένων και παρατεταμένων μέτρων επιφυλακής και επιτήρησης που έλαβε η ΠΑ στο πλαίσιο επαύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας της Χώρας, για την αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών, από τις 10 Αυγ 20 έως και τις 24 Σεπ 20, ως ακολούθως

α. Δώδεκα (12) ημερών εκτός έδρας (ΗΕΕ) για το Στρατιωτικό Προσωπικό και οκτώ (8) ΗΕΕ για το Πολιτικό Προσωπικό της ΠΑ, των Μονάδων του Παραρτήματος «Α».

β. Έξι (6) (ΗΕΕ) για το Στρατιωτικό Προσωπικό και τεσσάρων (4) ΗΕΕ για το Πολιτικό Προσωπικό της ΠΑ, των υπόλοιπων Μονάδων και Υπηρεσιών.

Τα Φύλλα Πορείας (ΦΠ) εκτέλεσης υπηρεσίας που θα εκδοθούν, θα έχουν ημερομηνίες μετακίνησης εντός του μηνός Οκτωβρίου και θα αφορούν μόνο την ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

α. Για την πλήρη αποζημίωση της παραγράφου 1, απαιτείται η συνεχής φυσική παρουσία του προσωπικού στις αντίστοιχες Μονάδες, από την 10η Αυγ 20 έως και την 24η Σεπ 20.

β. Προσωπικό που για το χρονικό διάστημά της παραγράφου 1:

(1) Απουσίαζε για οποιοδήποτε λόγο, θα αποζημιωθεί, κατά αναλογία με βάση τις ημέρες που είχε φυσική παρουσία στην Μονάδα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

(2) Μετατέθηκε ή διατέθηκε ή αποσπάστηκε από Μονάδα του Παρατήματος «Α» σε άλλη Μονάδα, ή το αντίστροφο, θα αποζημιωθεί κατά αναλογία με βάση τις ημέρες που υπηρέτησε σε κάθε Μονάδα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο έλεγχος σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων καθώς και η έκδοση του ΦΠ - οικονομική τακτοποίηση του προσωπικού της παραγράφου 5 θα γίνεται από τη Μονάδα που υπηρετεί την παρούσα χρονική περίοδο.

Για το υπολογισμό των ημερών φυσικής παρουσίας να ληφθούν υπόψη οι εργάσιμες ημέρες του υπόψη χρονικού διαστήματος.

Δεν θα συμπεριληφθεί στην υπόψη αποζημίωση το προσωπικό που εντός του χρονικού διαστήματος από τις 10 Αυγ 20 έως και τις 24 Σεπ 20 μετατέθηκε στο εξωτερικό.

Κλικ για μεγέθυνση:


Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Συγχαρητήρια που κάποιες μονάδες έμειναν εκτός αποζημίωσης. Μπράβο στην οικογένεια της Π.Α

    ΑπάντησηΔιαγραφή