Προαγωγές Υπαστυνόμων Β' στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1252/07.08.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20.7.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, ... στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ από 22-6-2020, επομένη συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:...

Β. Προάγονται, .... στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ από 22-6-2020, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από την προαγωγή στο βαθμό αυτό όλων των ομοιοβάθμων τους της Σχολής Αξιωματικών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς, που κρίθηκαν προακτέοι και απέκτησαν το βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια