Στρατός Ξηράς: Ποιοι Υπολοχαγοί Ο-Σ-Φροντιστές προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ-ΟΝΟΜΑΤΑ)


«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΠΗΘ6-60Ζ ΕΔΥΕΘΑ: 126

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με... σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων της προαγωγής τους λογιζομένης από 01-01-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β. Σύμφωνα με... σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 01-01-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

γ. Σύμφωνα με... σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Φροντιστές Όπλων και Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 01-01-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια