Ποιοι ευδοκίμως τερματίσαντες προάχθηκαν σε Ταξιάρχους ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ-ΟΝΟΜΑΤΑ)«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 91ΠΡ6-Φ4Κ ΕΔΥΕΘΑ: 109

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και της παραγράφου 2ε του άρθρου 1 του ν.4494/2017, σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2020-2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11-03-2020, ημερομηνία κύρωσης του πίνακα της κρίσης τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια