Διαγωνισμός για πλήρωση κενών θέσεων Ανθλγων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Διαγωνισμός για πλήρωση κενών θέσεων Ανθλγων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 18/24.06.2020 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός Φ.415/1/202489/Σ.3682/16-6-20) Διαγωνισμού για την Πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

διαγωνισμό για την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεμβρίου έως 04 Δεκεμβρίου 2020 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Προσόντα υποψηφίων:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια