ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Αξκοι-ΕΠΟΠ Κοινού Νομικού Σώματος ΕΔ επιτρέπεται να φέρουν ξένα μετάλλια (2 ΕΔΥΕΘΑ)

ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Αξκοι-ΕΠΟΠ Κοινού Νομικού Σώματος ΕΔ επιτρέπεται να φέρουν ξένα μετάλλια (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Άδεια για να φέρονται ξένα μετάλλια από Αξιωματικούς και ΕΠ.ΟΠ. του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΑΔΑ: Ψ1976-ΦΡΞ ΕΔΥΕΘΑ: 25/ΓΕΕΘΑ):


β. «Άδεια για να φέρονται ξένα μετάλλια από ΕΠ.ΟΠ. του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΑΔΑ: ΨΩΩ86-Ζ2Φ ΕΔΥΕΘΑ: 24/ΓΕΕΘΑ):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια