Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Συνταγματάρχες-Αντισυνταγματάρχες Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)


«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών
Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ:ΩΦΝΧ6-Γ26 ΕΔΥΕΘΑ: 79

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Συνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 18-04-2020, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ταγματάρχες Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 18-04-2020, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια