Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για χορήγηση δάνειων από ΜΤΝ και οικονομική κατάσταση Μ.Τ.


Η σχετική ερώτηση:


Η απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Χορήγηση ενυπόθηκων δανείων, από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, στο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, διοικούνται από τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τελούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων.

Η οικονομική ενίσχυση των μετόχων και μερισματούχων των Ταμείων μέσω παροχών (μηνιαίου μερίσματος, εφάπαξ βοηθήματος οικογενειακής – επαγγελματικής αυτοτέλειας, εφάπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου), αλλά και η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των μερισματούχων τους, αποτελεί διακηρυγμένη και ύψιστη προτεραιότητα των Ταμείων.

Με γνώμονα τη δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για τους μετόχους των Ταμείων, και με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και κυρίως, διασφαλίζοντας τη βασική και διαχρονική αρχή της βιωσιμότητάς τους, θα μπορούσε να εξεταστεί η χορήγηση ενυπόθηκων δανείων.

Αναφορικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων ενώσεων στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 45 του ν. 4609/2019, γίνεται αποκλειστικά με την ιδιότητα του παρατηρητή και όχι του πλήρους μέλους.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την οικονομική ευρωστία των Ταμείων, υφίστανται αναρτημένες στο διαδικτυακό τους ιστότοπο, τόσο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όσο και τα σχετικά στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους. Επιπροσθέτως, οι ετήσιες αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις των Ταμείων δημοσιεύονται και μέσω του διαδικτυακού προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική των Ταμείων κινείται με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους με παράλληλη επίτευξη του βέλτιστου δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια