ΓΕΕΘΑ: Ένταξη Αξιωματικών στην ενιαία επετηρίδα Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών-Τροποποίηση ΠΔ

ΓΕΕΘΑ: Ένταξη Αξιωματικών στην ενιαία επετηρίδα Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών-Τροποποίηση ΠΔ


«Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος
Μετάταξης Αξιωματικών στο
Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών»
ΑΔΑ: 6Χ0Γ6-ΧΓΣ ΕΔΥΕΘΑ: 19/ΓΕΕΘΑ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε μερικώς το από 7-6-2019 π.δ. υπ’ αριθ. 1036/8-6-2019 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄) και αντικαθιστούμε την παρ. 6 ως εξής:...

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια