Πολεμικό Ναυτικό: Τακτικές κρίσεις έτους 2020-21 Αντιπλοιάρχων (ΑΠΟΦΑΣΗ)


«Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2020-21
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6ΝΦΟ6-ΖΓΒ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/96, τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2020-21 Αντιπλοιάρχων που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, με την υπ’αριθ.4/Σ.4 από 07-04-2020 απόφασή του:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια