Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Αναγνώριση Χ.Υ. στο διπλάσιο-επίδομα κινδύνου Στρατιωτικών

Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Αναγνώριση Χ.Υ. στο διπλάσιο-επίδομα κινδύνου ΣτρατιωτικώνΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Κρατήσεις Επιδόματος Κινδύνου Αλεξιπτωτιστών – Βατραχανθρώπων – Πιλότων ενόψει νέου νομοσχέδιου με θέμα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»», σας γνωρίζω, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν η αρμοδιότητα για την εφαρμοζόμενη μισθολογική και συνταξιοδοτική πολιτική εμπίπτει αποκλειστικά στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία την εξειδικεύουν με ειδικούς μισθολογικούς και συνταξιοδοτικούς νόμους και για την ορθή εφαρμογή τους εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους.

Ενδεικτικά, για τον υπολογισμό του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας, εκδόθηκαν σχετικές εγκύκλιοι με ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46:


και ΑΔΑ: 7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ:


Σε κάθε περίπτωση, το μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ενιαίο και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται τον ειδικό ρόλο και την ανάγκη ειδικής μεταχείρισης των αποδοχών των στελεχών. Ειδικά για τους δικαιούχους των επιδομάτων κινδύνου το Υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο 14 του ν.4172/2013, ρύθμισε ενιαία το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης των επιδομάτων αυτών. Ειδικότερα με την πρόβλεψη ρητής διάταξης, απαλλάσσονται από τον υπολογισμό του εισοδήματος όλα τα επιδόματα κινδύνου κατά ποσοστό 65%, προκειμένου να απολαμβάνουν οι δικαιούχοι τον ίδιο βαθμό φορολογικής αντιμετώπισης.

Σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, παρασχέθηκαν συμπληρωματικές κατευθυντήριες οδηγίες, με τα έγγραφα με Αρ. Πρ. 196972/6-11-2017/Υ.Ο./Γ.Λ.Κ., Φ.841/21/16718/Σ.2366/13-2-2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και Φ.841/44/69114/Σ. 18715/30-10-2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασαφηνίστηκε ότι η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών, ανεξαρτήτως αν υπάγονται στην κατηγορία των «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, είναι ο καταβαλλόμενος βασικός μισθός του άρθρου 125 και τα επιδόματα - παροχές - αποζημιώσεις του άρθρου 127 αυτού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα κινδύνου. Επί των συντάξιμων αυτών αποδοχών υπολογίζεται και η πρόσθετη εισφορά που παρακρατείται για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο. Η διπλή παρακράτηση παύει να διενεργείται μόνο μετά την υποβολή σχετικής δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο και από την ημερομηνία αυτή ο χρόνος δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο.

Τέλος το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεχίζει να επιδιώκει από πλευράς του, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης αδικιών, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών, αναλαμβάνοντας, όπου είναι εφικτό, σχετικές πρωτοβουλίες.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια