Πολεμική Αεροπορία: Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2020-21

Πολεμική Αεροπορία: Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2020-21


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 007/2020
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2020-21

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-21 έκρινε τους παρακάτω Ταξιάρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι

α. Ιπτάμενοι

(1) Κωνσταντίνος Κελλάρης του Βασιλείου
(2) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου
(3) Ζαχαρίας Γρίβας του Χαραλάμπους
(4) Στέργιος Τσιλίκας του Κωνσταντίνου
(5) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα
(6) Γεώργιος Μπόμπολης του Βασιλείου
(7) Γεώργιος Κυριάκου του Αθανασίου
(8) Ιωάννης Βαμβάκος του Τιμόθεου
(9) Δημοσθένης Γρηγοριάδης του Δημητρίου
(10) Αντώνιος Βασιλείου του Ευαγγέλου
(11) Αντώνιος Πανίδης του Χαραλάμπους
(12) Γεώργιος – Αριστείδης Αγορογιάννης του Ευαγγέλου
(13) Βασίλειος Παπαχρήστου του Γεωργίου
(14) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης του Αντωνίου
(15) Δημήτριος Σιδερίδης του Νεοφώτιστου
(16) Γρηγόριος Θεοχαρίδης του Βασιλείου
(17) Ιωάννης Μπιρμπίλης του Ανδρέα
(18) Γεώργιος Γιαπιτζής του Χρήστου
(19) Κωνσταντίνος Πολυκανδριώτης του Ευαγγέλου
(20) Ανδρέας Σταμούλης του Σταμούλη
(21) Χρήστος Πεταλάς του Δημητρίου
(22) Απόστολος Δουκέλλης του Ιωάννη
(23) Ευάγγελος Παναγιώτου του Δημητρίου

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών

(1) Αναστάσιος Χαλβατζής του Γεωργίου
(2) Δημήτριος Μπόζνος του Ηλία

γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών

(1) Χρήστος Τελλίδης του Γεωργίου
(2) Κωνσταντίνος Κλενιάτης του Γεωργίου

δ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Γεώργιος Δρόσος του Χαραλάμπους

ε. Αεράμυνας, Νικόλαος Μιχαλάκης του Βασίλειου

στ. Οικονομικός, Γεώργιος Γαβριηλίδης του Χρήστου

ζ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Αντώνιος Τσούτσιας του Βασίλειου
(2) Παναγιώτης Κωστόπουλος του Παύλου
(3) Κωνσταντίνος Γεωργανάς του Δημητρίου

η. Υγειονομικού Οδοντίατρος, Σμαράγδα Διαμαντή του Σπυρίδωνα

θ. Έρευνας – Πληροφορικής, Σωτήριος Τσιτσιμπίκος του Ευαγγέλου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα
(2) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου
(3) Αλέξανδρος Κιτρινάκης του Αργυρίου
(4) Γεώργιος Δημαντώνης του Νικολάου
(5) Γεώργιος Σπανάκης του Βασιλείου
(6) Ανδρέας Μανωλάκης του Ιωάννη
(7) Ιωάννης Σακαράκας του Γεωργίου

β. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

γ. Αεράμυνας, Νικόλαος Κλώντζας του Γεωργίου

δ. Οικονομικός, Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου του Βασιλείου

ε. Υγειονομικού Ιατρός, Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου

στ.Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Παναγιώτα Γούλα του Γεωργίου

ζ. Εφοδιαστής, Δημήτριος Μακρής του Αθανασίου

η. Διοικητικός, Εμμανουήλ Ραγκούσης του Ιωάννη

θ. Μετεωρολόγος, Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

3. Προακτέους στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατείας τους:

 α. Ιπτάμενοι

(1) Γεώργιος Σπανάκης του Βασιλείου
(2) Ανδρέας Μανωλάκης του Ιωάννη
(3) Ιωάννης Σακαράκας του Γεωργίου

 β. Οικονομικός, Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου του Βασιλείου

 γ. Εφοδιαστής, Δημήτριος Μακρής του Αθανασίου

4. Προάγουμε:

α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ.  4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα

(β) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου

(γ) Αλέξανδρος Κιτρινάκης του Αργυρίου

(δ) Γεώργιος Δημαντώνης του Νικολάου

(2) Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

(3) Υγειονομικού Ιατρός, Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου

(4) Διοικητικός, Εμμανουήλ Ραγκούσης του Ιωάννη

(5) Μετεωρολόγος, Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

β. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8 του Ν.2439/1996, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατεία, του παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Γεώργιος Σπανάκης του Βασιλείου

(β) Ανδρέας Μανωλάκης του Ιωάννη

(γ) Ιωάννης Σακαράκας του Γεωργίου

(2) Οικονομικός, Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου του Βασιλείου

(3) Εφοδιαστής, Δημήτριος Μακρής του Αθανασίου

γ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 23, 20 παρ. 4ε, 17, 21 παρ. 4δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παναγιώτα Γούλα του Γεωργίου.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια