Να αφαιρεθεί το επίδομα κινδύνου από την μισθοδοσία των στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Να αφαιρεθεί το επίδομα κινδύνου από την μισθοδοσία των στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


ΕΡΩΤΗΣΗ (4302/19-02-2020) Του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών

Προς: τον Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Κ. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Χ. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Κρατήσεις Επιδόματος Κινδύνου Αλεξιπτωτιστών – Βατραχανθρώπων – Πιλότων ενόψει νέου νομοσχέδιου με θέμα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»

Στο πλαίσιο του νέου νομοσχέδιου με θέμα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και σε συνέχεια της ερώτησης με θέμα «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού – Αλεξιπτωτιστών (Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο διπλάσιο)» τονίζονται να εξεταστεί η δυνατότητα να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Με τις Αρ.Πρ.: 196972/6-11-2017/Υ.Ο./Γ.Λ.Κ., Φ.841/21/16718/ Σ.2366/13-2- 2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και Φ.841/4 30-10-2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν διασαφηνίστηκε ότι η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών, ανεξαρτήτως αν υπάγονται στην κατηγορία -2- των «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, είναι ο καταβαλλόμενος βασικός μισθός του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 και τα επιδόματα - παροχές - αποζημιώσεις του άρθρου 127 αυτού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Επιδόματα Κινδύνου.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 5 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την με αριθμ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΕΚ Β' 4005/2016) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 1.01.2017 το ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ορίζεται σε 20% και επιμερίζεται σε ποσοστό 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη.

3. Με την εφαρμογή των παραπάνω τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων (Αλεξιπτωτιστές-Βατραχάνθρωποι – Πιλότοι), που δεν έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τους την σχετική δήλωση περί μη διπλού υπολογισμού των υπηρεσιών, καταβάλλεται διπλή εισφορά στον βασικό μισθό για κύρια σύνταξη τόσο από τον ασφαλισμένο (2 x 6,67%), όσο και από τον εργοδότη με βάση τα άνω μεταβατικά ποσοστά.

4. Το επίδομα κινδύνου ενός Αλεξιπτωτιστή καταβάλλεται πλέον στην μηνιαία μισθοδοσία των στελεχών και ενώ φορολογείτο στο παρελθόν αυτοτελώς επί του επιδόματος, φορολογείται πλέον μαζί με τον μηνιαίο μισθό των στελεχών ανεβάζοντας έτσι και την κλίμακα του συντελεστή φορολόγησης με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο επίδομα κινδύνου να δίνεται μειωμένο κατά περίπου 200 – 300 Ευρώ.

5. Στο είδη μειωμένο από την ενσωμάτωση του επιδόματος κινδύνου στην μισθοδοσία των στελεχών, με την Αρ. Πρώτ:Φ10042/οικ. 13567/329/8 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ και σε συνέχεια των άρθρων 125 και 127 του ν. 4472/2017 στην πρόσθετη εισφορά που παρακρατείται για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο ως προς την σύνταξη (εξάμηνα και υπηρεσία σε Μονάδες Εκστρατείας) θα συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα κινδύνου που έχουν καταβληθεί και αφορούν στο αναγνωριζόμενο διάστημα. Θα παρακρατηθούν δηλαδή διπλές εισφορές (2Χ 6,67%) στο βασικό μισθό και από το επίδομα κινδύνου εισφορές της τάξεως του 3,33% για το Έτος 2017, 6,68% για το Έτος 2018 και 13,33% για το 2019 και εφεξής.

6. Η υλοποίηση των παραπάνω διατάξεων αποτελεί αντικίνητρο ως προς την εθελοντική κατάταξη των νεότερων στελεχών του Στρατού Ξηράς στις Ειδικές Δυνάμεις (Αλεξιπτωτιστών – Βατραχανθρώπων) διότι:

α. Το επίδομα κινδύνου (Αλεξιπτωτιστών – Βατραχανθρώπων) από την ενσωμάτωση του στον βασικό μισθό μειώθηκε κατά 200 – 300 Ευρώ αναλόγως του βαθμού.

β. Το επίδομα κινδύνου (Αλεξιπτωτιστών – Βατραχανθρώπων – Πιλότων) μειώθηκε επιπλέον 13,33% από την στιγμή που συμπεριλήφθηκε η πρόσθετη εισφορά που παρακρατείται για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο ως προς την σύνταξη στα επιδόματα κινδύνου (εξάμηνα και υπηρεσία σε Μονάδες Εκστρατείας) βάση της Αρ. Πρώτ:Φ10042/οικ. 13567/329/8 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ και σε συνέχεια των άρθρων 125 και 127 του ν. 4472/2017.

7. Επιπλέον τονίζεται ότι:

α. Το επίδομα κινδύνου καθώς και η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο αποτελεί το ουσιαστικό κίνητρο κατάταξης των στελεχών του ΣΞ στις Ειδικές Δυνάμεις (Αλεξιπτωτιστές – Βατραχάνθρωποι) και λειτουργεί ως ανταμοιβή για τις επιπλέον επίπονες και επικίνδυνες εκπαιδεύσεις – ασκήσεις στις οποίες υποβάλλονται.

β. Ήδη παρατηρείται μειωμένη εθελοντική κατάταξη στα σχολεία των Ειδικών Δυνάμεων το οποίο μεταφράζεται σε μειωμένο προσωπικό στελεχών στις Ειδικές Δυνάμεις (Αλεξιπτωτιστές- Βατραχάνθρωποι).

γ. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο ότι από την στιγμή που εφαρμόστηκε η μείωση του επιδόματος κινδύνου κατά περίπου 30%, το στρατιωτικό προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων που αναγνωρίζει τα εκτελεσμένα εξάμηνα είναι μειωμένο περίπου 80 % σε σχέση με το 2017, 2018, Α΄ Εξάμηνο του 2019. Αυτό μεταφράζεται σε αντίστοιχα μακροπρόθεσμες μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία του Κράτους και είναι απόρροια των παραπάνω διατάξεων.

δ. Από το 2020 θα παρακρατηθεί αναδρομικά επιπλέον εισφορά επί του επιδόματος κινδύνου για τα έτη 2017,2018,2019 και αυτό αφορά σε ένα μεγάλο ποσό το οποίο διέφευγε από τον οικονομικό προϋπολογισμό των στελεχών.

8. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι λόγω της φύσης, των ιδιαίτερων συνθηκών και των αποστολών των Ειδικών Δυνάμεων – Πιλότων είναι εξαιρετικά δύσκολη η εξασφάλιση στο 100% της επιχειρησιακής ετοιμότητας ειδικά των χαμηλόβαθμων στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων πέραν των 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας και σε συνδυασμό με την μειωμένη εθελοντική κατάταξη λόγω έλλειψης πλέον κινήτρων, των νεοεισελθέντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στις Ειδικές Δυνάμεις το ποσοστό επάνδρωσης των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων με τον καιρό θα φθίνει χωρίς το επιπλέον κίνητρο των διπλών εξαμήνων και του επιδόματος κινδύνου.

9. Κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης αδικιών, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών, αναλαμβάνοντας, όπου είναι εφικτό, σχετικές πρωτοβουλίες από το ΥΠΕΘΑ και το Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να δοθεί δίκαιη λύση, για εξαίρεση του επιδόματος κινδύνου του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων από τον βασικό μισθό, από την Αρ. Πρώτ:Φ10042/οικ. 13567/329/8 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ και από τα άρθρων 125 και 127 του ν. 4472/2017 ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα αδικίας στα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, καθώς και να δοθεί ένα τέλος στον προβληματισμό και την αγωνία των Στελεχών – Αλεξιπτωτιστών- Υποβρυχίων Καταστροφέων των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και των πιλότων. Όλα αυτά μειώνουν το ηθικό, τόσο του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων – πιλότων, όσο και των οικογενειών τους σε καιρούς οικονομικής κρίσης, Εθνικών κρίσεων και άκρως επικίνδυνους λόγω των γεγονότων με τον γείτονα εξ ανατολής κλιμακώνει καθημερινώς τη ένταση, οπού οι Ειδικές Δυνάμεις (Αλεξιπτωτιστές – Βατραχάνθρωποι) και οι πιλότοι θα κληθούν να ενεργήσουν σε εξαιρετικά επικίνδυνες, δύσκολες, δυσμενείς και αντίξοες συνθήκες.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου να αφαιρεθεί το επίδομα κινδύνου ενός Αλεξιπτωτιστή – Βατραχανθρώπου – Πιλότου από την μηνιαία μισθοδοσία των στελεχών και να δίνεται στα στελέχη όπως οι διάφορες Εθνικές Ασκήσεις;

2. Θα αφαιρεθούν στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου τα επιδόματα - παροχές - αποζημιώσεις άρθρου 125 του ν. 4472/2017 και του άρθρου 127 αυτού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα κινδύνου από την βασική μισθοδοσία των στελεχών ώστε να παραμείνει το ποσοστό της εισφοράς στην προγενέστερη κατάσταση (12/2016) στο 2 x 6,67% μόνο επί του βασικού μισθού και όχι επί του επιδόματος κινδύνου όπου 01.01.17 εφαρμόστηκε βάση της Αρ. Πρώτ:Φ10042/οικ. 13567/329/8 Ιουν 18/ΥΠΕΚΑ και σε συνέχεια των άρθρων 125 και 127 του ν. 4472/2017, ώστε η πολιτεία να σεβαστεί και να υπολογίσει τον υψηλό κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων – Πιλότων εν ώρα καθήκοντος (ακόμα και για την ίδια τους την ζωή).

Διαβάστε την σχετική ερώτηση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια