Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΚΕΣΝΠροβολή όλων
Αυτά απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για τη συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας Αξκων-Υπξκων
Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών-Υπαξιωματικών
Επαναξιολόγηση Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών-Υπαξιωματικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)