Το χρονικό μιας «παράξενης» και «αντισυμβατικής» σχέσης (ΜΤΣ-ΕΛΚΑΚ)

Το χρονικό μιας «παράξενης» και «αντισυμβατικής» σχέσης (ΜΤΣ-ΕΛΚΑΚ)

Γράφει ο Υπτγος εα Δεβούρος Ιωάννης, Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Από τις 12 Μαρτίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία το ΣΓ/ΥΦΕΘΑ έδωσε εντολή στο ΜΤΣ να εκκενώσει δυο ορόφους του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται, με σκοπό να τους διαθέσει για να εγκατασταθεί η ανύπαρκτη τότε Ανώνυμη Εταιρία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» (ΕΛΚΑΚ ΑΕ), που ιδρύθηκε εκ των υστέρων με τον Ν.5110/2024 (ΦΕΚ Α΄ 75-25/4/2024), η ΕΑΑΣ ανέλαβε πρωτοβουλίες προκειμένου το ΜΤΣ να μην απωλέσει τμήμα της περιουσίας του.

Ειδικότερα:

1. Απέστειλε αμέσως εξώδικο στον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΣ, επισημαίνοντάς τους να μην προβούν σε λήψη αποφάσεων που θα ζημίωναν τους μετοχομερισματούχους.

2. Αποτέλεσμα του εξωδίκου ήταν να αποτραπεί η δωρεάν παραχώρηση των χώρων, όπως αρχικά είχε ζητηθεί από το ΥΠΕΘΑ και να ζητηθεί από το ΥΠΕΘΑ η εκπόνηση σχετικής μελέτης (Απόφαση ΔΣ/ΜΤΣ της 28 Μαρ 24).

3. Την Μεγάλη Τρίτη το επίμαχο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, σχετικό με την ίδρυση της «ΕΛΚΑΚ ΑΕ» αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετείχε μαζικά η ΕΑΑΣ, με εκατοντάδες σχόλια των μελών της, με αποτέλεσμα να εισαχθεί το νομοσχέδιο προς επεξεργασία από τη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, χωρίς την διάταξη που προέβλεπε «τη χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση χώρων για τη στέγαση της ΕΛΚΑΚ ΑΕ» αλλά κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΜΤΣ και όχι δωρεάν.

4. Η ΕΑΑΣ, διά του Δντος Συμβούλου της Ανχη ε.α. Χρηστίδη Χρ., παρουσίασε τις θέσεις της για το επίμαχο νομοσχέδιο, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και εν συνεχεία το νομοσχέδιο έγινε νόμος του Κράτους, αφού ψηφίσθηκε από τη ΒτΕ.

5. Συνέταξε και δημοσίευσε ανοικτή επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό, η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.

6. Επειδή ο πρόεδρος του ΜΤΣ επικοινωνούσε με το ΥΠΕΘΑ χωρίς να ενημερώνει το ΔΣ/ΜΤΣ και με αφορμή την πρόκληση απόφασης από τη ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, για μετεγκατάσταση του ΕΛΟΑΣ σε στρατόπεδο στο Ρουφ, την 5 Ιουν 2024 η ΕΑΑΣ, διά του εκπροσώπου της και Προέδρου της Υπτγου ε.α. Δεβούρου Ι., ζήτησε να καταχωρηθεί στο Πρακτικό ΔΣ/ ΜΤΣ της 30-05-2024 η επίσημη θέση της ΕΑΑΣ, που αναφέρει:

«Αγαπητά μέλη του ΔΣ/ΜΤΣ, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της αποφάσεως της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, προκύπτουν τα εξής σοβαρά νομικά, ηθικά και πρακτικά ζητήματα:

α. Η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών, επομένως και του ΕΛΟΑΣ, προβλέπεται εντός των αντιστοίχων Μετοχικών Ταμείων και όχι μακράν μας έδρας των.
β. Δεν έχει αιτιολογηθεί από κανένα όργανο του ΜΤΣ η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του ΕΛΟΑΣ σε άλλο χώρο, εκτός του κτηρίου του ΜΤΣ.
γ. Δεν υφίσταται, τουλάχιστον εν γνώσει του ΔΣ/ΜΤΣ, καμία μελέτη, που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του ΕΛΟΑΣ σε στρατόπεδο στο Ρουφ.
δ. Δεν έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΘΑ η μελέτη την οποία ζητήσαμε με την απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ της 28ης Μαρτίου 24.
ε. Κατά παράβαση εκείνης της απόφασης, ο πρόεδρος του ΔΣ/ ΜΤΣ κ. Χατσίκας, ενεργώντας εντελώς αντικαταστατικά και εξωθεσμικά απέστειλε εντολή στον ΕΛΟΑΣ, προκειμένου να προκαλέσει έκδοση απόφασης της ΔΕ του, για μετεγκατάστασή του εκτός ΜΤΣ, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, όχι μόνο της ανάγκης να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μετακίνηση, αλλά ούτε καν ποια θα είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του.
στ. Στις διαδικασίες που έχουν προηγηθεί, αγνοήθηκαν οι τεκμηριωμένες και βάσιμες εισηγήσεις των καθ’ ύλην αρμοδίων οργάνων και εκ της ειδικότητάς τους τεχνοκρατών (Τρεις ανώτεροι αξιωματικοί του Οικονομικού και μια ανώτερη αξιωματικός του Νομικού Σώματος- Διευθυντής ΕΛΟΑΣ και 3 μέλη της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ), καθώς και του πρώην γενικού Διευθυντού του ΜΤΣ (Ανωτάτου Αξιωματικού του Οικονομικού), προκειμένου να ικανοποιηθεί η επιθυμία του κ. ΥΕΘΑ, που έχει ήδη εκφραστεί με την έκδοση, παράνομων κατά την άποψή μας διαταγών. Επί του θέματος αυτού έχουμε στη διάθεσή μας γνωμοδοτικό σημείωμα έγκριτου Νομικού Γραφείου, το οποίο είναι στη διάθεση του ΔΣ/ΜΤΣ, εάν ζητηθεί.
ζ. Στο πρακτικό υπ. αρ. 06/01 του ΕΛΟΑΣ, της συνεδρίασης της 20ης Μαΐου 24, στην παράγραφο 22(β) αυτού, αναφέρονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της αναγκαστικής εξώσεως του ΕΛΟΑΣ από τη φυσική έδρα λειτουργίας του. Για την απόφαση αυτή της μαραθώνιας συνεδρίασης της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, δεν έχει ζητηθεί νομική γνωμοδότηση για το εάν η ΔΕ έχει την δικαιοδοσία να αποφασίσει για την μετεγκατάσταση του ΕΛΟΑΣ, την οποία και ζητούμε. Υπογραμμίζεται ότι η ληφθείσα κατά οριακή πλειοψηφία (3-3) απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ κατά τη μαραθώνια συνεδρίαση 19- 20 Μαϊ 2024 είναι μεν νόμιμη, δεν είναι όμως ηθική.
η. Παρακαλώ τον κ. Πρόεδρο του ΜΤΣ να μας ενημερώσει:

1/ Για ποιους λόγους θα πρέπει να μετεγκατασταθεί ο ΕΛΟΑΣ εκτός της έδρας του, ποια είναι η σκοπιμότητα;
2/ Πώς αυτή η μετεγκατάσταση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους μετοχομερισματούχους, δηλαδή σε τι συνίσταται η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του, από το στρατόπεδο του Ρουφ;
3/ Πώς θα προαγάγει τους σκοπούς λειτουργίας του, ποια δηλαδή θα είναι η ωφέλεια από την μετακίνηση;
4/ Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος της μετεγκατάστασής του; Υπάρχει κάποιος προϋπολογισμός ή προμέτρηση των εργασιών που θέτει ως προϋποθέσεις η απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ;
5/ Υπάρχει σχεδιασμός από το ΜΤΣ για αξιοποίηση των χώρων που θα εκκενωθούν; Αν ναι, ποιος το αποφάσισε; Αν όχι, τότε γιατί μετακινείται ο ΕΛΟΑΣ;
6/ Ποιος θα χρησιμοποιεί τους χώρους, από τη στιγμή της αποχώρησης του ΕΛΟΑΣ από το κτήριο του ΜΤΣ;
7/ Έχουν συνάφεια οι νέοι χρήστες με τον σκοπό λειτουργίας του ΜΤΣ;
8/ Με ποιον τρόπο η οποιαδήποτε παραχώρηση των χώρων που θα εκκενωθούν, θα είναι παραγωγική υπέρ του ΜΤΣ, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος;
9/ Επισημαίνεται ότι το ΔΣ/ΕΑΑΣ το οποίο και εκπροσωπώ, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ΕΛΟΑΣ εκτός του κτηρίου του ΜΤΣ, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση των υπηρεσιών του ΜΤΣ, προκειμένου να παραχωρηθούν οι χώροι που θα εκκενωθούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Τώρα πρέπει να αντισταθούμε, διότι μετά θα είναι πολύ αργά.
10/ Επομένως είμαστε, όλα τα μέλη του παρόντος ΔΣ, υπόλογα στη συνείδηση χιλιάδων συναδέλφων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, που αναμένουν από εμάς να διαφυλάξουμε την περιουσία τους, όπως πράττουν και τα Ταμεία των άλλων Κλάδων, ΜΤΑ και ΜΤΝ. Ας μην αποτελέσουμε εμείς ως συλλογικό όργανο, το εργαλείο ικανοποίησης προσωπικών επιδιώξεων εις βάρος του συνολικού συμφέροντος από τη μια και την απαρχή της παράδοσης της ακίνητης περιουσίας μας, άνευ όρων, από την άλλη.
11/ Παρακαλώ το παρόν σχόλιό μου επί της Ανακοίνωσης του Γενικού Δντη ΜΤΣ, σχετικά με την μετεγκατάσταση του ΕΛΟΑΣ, να ενσωματωθεί στο σημερινό Πρακτικό, 30 Μαΐου 2024, του ΔΣ/ΜΤΣ.»


7. Μετά από τα παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ με έγγραφο του ΣΓ/ΥΦΕΘΑ προς το ΜΤΣ, αναδιπλώθηκε στο θέμα της μετεγκατάστασης του ΕΛΟΑΣ, ο οποίος θα παραμείνει στο κτήριο του ΜΤΣ και εκδήλωσε ενδιαφέρον να μισθώσει η ΕΛΚΑΚ ΑΕ δυο ορόφους του κτηρίου του ΜΤΣ (588 τμ) έναντι 50.000 ευρώ ετησίως.

8. Την 11 Ιουν 2024 η ΕΑΑΣ, με έγγραφό της προς το ΜΤΣ (Πρόεδρο, Γενικό Δ/ντη και Γραμματεία ΔΣ), ζήτησε την άμεση σύγκληση έκτακτου ΔΣ, προκειμένου να ενημερωθούν οι μέτοχοι και μερισματούχοι του Ταμείου, αλλά και τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΣ, επί του σοβαρού θέματος της παραχώρησης 2 ορόφων του κτηρίου του ΜΤΣ έναντι ετησίου μισθώματος 50.000 ευρώ.

9. Τέλος η ΕΑΑΣ στις 17 Ιουνίου 2024 εκδήλωσε, με έγγραφό της προς το ΜΤΣ, το ενδιαφέρον της για μίσθωση των ίδιων χώρων με μεγαλύτερο κατά 5000 ευρώ μίσθωμα, ήτοι 55.000 ευρώ ετησίως.

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Η ΕΑΑΣ αντί να ασχοληθεί σοβαρά με το δίκαιο και θεσμοθετημένο διαχωρισμό του ΜΤΣ, κάθεται και επιδίδεται σε ένα ιδιόμορφο cash or trash της τάξεως των 5.000 ευρώ. Όταν ακόμη και για απλά θέματα, όπως είναι αυτά της προκήρυξης εκλογών η ΕΑΑΣ, όντας παντελώς ανίκανη, σέρνεται στα δικαστήρια, τότε δεν θέλει και ιδιαίτερη εξυπνάδα να αντιληφθεί κανείς, ότι από την υπόθεση ΕΛΚΑΚ ο μόνος επιδιωκόμενος σκοπός είναι η προβολή ορισμένων και η αποφυγή ανάληψης πρωτοβουλιών επί των σοβαρών θεμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η νομιμότητα επικράτησε της παρανομίας, της αυθαιρεσίας, της προσβολής των θεσμών, της προκλητικότητας, της αλαζονείας, και των ποταπών μεθοδεύσεων! Το φως νίκησε το σκοτάδι! Ήδη με χθεσινό του έγγραφο το ΥΠΕΘΑ απέσυρε το αίτημά για κατάληψη τμήματος του κτιρίου του ΜΤΣ. Εύγε σε όσους αντιστάθηκαν! Ντροπή σε όσους συνήργησαν στις προκλήσεις και μεθοδεύσεις του ΥΠΕΘΑ! Μάλλον κάποιος τράβηξε αυτιά!!! Τέλος καλό,όλα καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όλοι καταλάβαμε από ποιον ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και γιατί τον βάλανε εκεί έναντι παχυλού μισθού! Το ΜΤΣ το τρύπησαν από μέσα ! Συγχαρητήρια στην ΕΑΑΣ για τον αγώνα που έδωσε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η αλλαζονεία του 41% γρήγορα οδήγησε στο 28% και οδεύει στο 18- 20% (ποσοστά μνημονίου).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κρατήσαμε το κτίριο και το μπουρμπουάρ για μέρισμα. Ακολουθούν ζήτω και χειροκροτήματα...Με καμμιά επίσκεψη τσάϊ και συμπάθειας σε κανένα γενικό
  του γενικού μπορεί να προσθέσουμε και κανα δίευρο. Αυτά που έρχονται και θα μας χρεώσουν άλλη μια φορά, δεν τα βλέπει η ...εργασιομανία. Οι παραμορφωτικοί φακοί κοστίζουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εδώ βουλιάζουν το ασφαλιστικό και σε λίγο θα γευτούμε τα επακόλουθα (περικοπές, νέα μνημόνια) και οι εργασιομανείς στη κοσμάρα τους ασχολούνται με ανοιχτές... επιστολές, πρακτικά... και πράσινα άλογα. Η αλλιώς ΄΄Θα διαμαρτυρηθώ στον ΟΗΕ΄΄ όπως έλεγε ο Χρόνης ενώ το αεροπλάνο πήγαινε κατά διαόλου... Νομιμότης πάνω απ' όλα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτή η ΄΄αντισυμβατική΄΄ σχέση θυμίζει λίγο Πανταζή στο ΄΄...παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας..΄΄ Μετά την περηφανή νίκη έρχεται λουλουδοπόλεμος και σαμπάνιες

  ΑπάντησηΔιαγραφή