Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων Αξκων Όπλων ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων Αξκων Όπλων ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Ανάκληση διαταγμάτων, κύρωση πινάκων κρίσεων,
προαγωγές και αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών
Όπλων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΖΜΛ6-ΗΥΑ ΕΔΥΕΘΑ: 91/24

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε:.. 2. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες κρίσεων, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:...

3. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26, την παρ. 1 του άρθρου 32 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010:...
β. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, σε Υποστρατήγους τους παρακάτω Ταξιάρχους:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 32 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς:...
β. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 περ. α του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια