Αποστρατεία Αρχιπλοιάρχων του ΠΝ, μετά από αίτησή τους (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)

Αποστρατεία Αρχιπλοιάρχων του ΠΝ, μετά από αίτησή τους (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)

«Αποστρατεία Αρχιπλοιάρχων του
Πολεμικού Ναυτικού, μετά από αίτησή τους»
ΑΔΑ: 6Φ1Ι6-4Ι3

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Αρχιπλοίαρχους σε αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια