Επιτακτική, Επιβεβλημένη και Αναγκαία η Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΜΤΣ

Επιτακτική, Επιβεβλημένη και Αναγκαία η Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΜΤΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Του Υπτγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα – ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιαν. 2024

Είναι γεγονός, ότι ένα από τα πρώτα κοινωνικά μέτρα, τα οποία έλαβε το νεότερο ελληνικό κράτος, ήταν η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε και συνταγματική επιταγή και ισχύει μέχρι σήμερα «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων…» {παρ. 5 άρθρον 22}.

Η κοινωνική ασφάλιση και η αντιμετώπιση των δεινών των χηρών και ορφανών των αποβιωσάντων στρατιωτικών, αμέσως μετά το πρώτο νόμο των στρατιωτικών συντάξεων {ΣΕ΄/19.8.1852} εξασφαλίστηκαν με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία «Ταμείο Χηρών και Ορφανών των Αξιωματικών του Στρατού» {νόμος ΣΚ΄/1853 – ΦΕΚ 5}.

Το Ταμείο αυτό με την πάροδο του χρόνου διευρύνθηκε και από το έτος 1926 μετονομάσθηκε σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού {νόμος 1364/1926}.

Στη συνέχεια προκειμένου να ανταποκριθεί στην άκρα κοινωνικότητα του σκοπού του χρειάστηκε και εκδόθηκε μεγάλος αριθμός νόμων και εκτελεστικών διαταγμάτων, με συνέπεια η νομοθεσία του να καταστεί όχι μόνον γιγάντια, αλλά και πολύπλοκη και χαώδης.

Για την ενοποίηση και αποκάθαρση αυτής πραγματοποιήθηκε το έτος 1926 κωδικοποίηση, η οποία κυρώθηκε με το από 24.10.1927 νομοθετικό διάταγμα {ΦΕΚ 230 Α΄}.

Από το έτος αυτό μέχρι σήμερα, οι συνεχείς παρεμβάσεις στη νομοθεσία του Μ.Τ.Σ. έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων, οι οποίες ισχύουν, ανασφάλεια δικαίου και γενικά μεγάλη αναστάτωση.

Η πληθώρα των διατάξεων, οι οποίες είναι διασπαρμένες και ενσωματωμένες, οι περισσότερες σε άσχετα νομοθετήματα, δημιουργούν στους ενδιαφερόμενους, κυρίως μετόχους και μερισματούχους, ένα σωρό προβλήματα και δυσχέρειες, προκειμένου να εντοπίσουν το τί ισχύει σε κάθε περίπτωση και ποια διάταξη εφαρμόζεται.

Για την άρση των μειονεκτημάτων αυτών είναι επιτακτική, επιβεβλημένη και αναγκαία, παράλληλα με τα μέτρα, που λήφθηκαν τελευταία για την απλούστευση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η συγκέντρωση της ισχύουσας νομοθεσίας του Μ.Τ.Σ. και η έκδοσή της σ’ ένα κωδικοποιημένο πλήρες και εύχρηστο κείμενο.

Με την προτεινόμενη κωδικοποίηση επιτυγχάνονται αφ’ ενός μεν η εκκαθάριση της σχετικής νομοθεσίας ενός αιώνα, αφ’ ετέρου δε η συγκέντρωση και ταξινόμηση των νόμων και λοιπών νομικών διατάξεων, που αφορούν στο Μ.Τ.Σ. με άμεση συνέπεια η νομοθεσία του να καταστεί σαφής και προσιτή για κάθε ενδιαφερόμενο ή ασχολούμενο με την κοινωνική ασφάλιση των στρατιωτικών.

Βέβαια, οι αποφάσεις και οι ενέργειες ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Σ. και της στρατιωτικής Ηγεσίας.

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

 1. Επιτακτική και επιβεβλημένη είναι η δημοσίευση όλων των αναλογιστικών μελετών των ταμείων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 10:48:00, όταν είσαι με το χέρι ανοιχτό, δε ζητάς έλεγχο σε αυτόν που περιμένεις να σου δώσει.

   Διαγραφή

  2. Κυριακή, Φεβρουαρίου 18, 2024 1:15:00 μ.μ. Δεν καταλαβαίνω τί εννοείτε... τί σχέση ο έλεγχος με τις αναλογιστικές μελέτες, τα ανοιχτά χέρια και ποιον θα δώσει και τί??

   Διαγραφή