Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Έτους 2024 από MTN/ΕΚΟΕΜΝ – Δείτε την απόφαση

Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Έτους 2024 από MTN/ΕΚΟΕΜΝ – Δείτε την απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Οικονομικής Ενίσχυσης Έτους 2024
στους Μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ)
από τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης
Μερισματούχων Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ)»
ΑΔΑ: 6ΑΒΒ6-ΨΡ7

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Την έγκριση της σχετικής (ε) εισήγησης για:

α. Διατήρηση της τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΝ ΠΝ και ΛΣ στα 1,74 € για το έτος 2024.

β. Λήψη διορθωτικών μέτρων εντός του Α΄ Εξαμήνου 2024, αν και εφόσον διαφανεί μη παραδεκτή απόκλιση δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια