Ποιοι Αντιστράτηγοι Σ.Ξ. συμμετέχουν στα Συμβούλια Κρίσης Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Ποιοι Αντιστράτηγοι Σ.Ξ. συμμετέχουν στα Συμβούλια Κρίσης Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Κρίσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 90ΜΘ46ΜΤΛΒ-Ξ5Κ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανασυγκροτούμε τα κατωτέρω Συμβούλια Κρίσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

1.- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. Τακτικά μέλη :

(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος.

(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ Δημήτριος, ΔΚΤΗΣ ΑΣΔΥΣ

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Προκόπιος, ΔΚΤΗΣ ΔΕΠ

β. Αναπληρωματικά μέλη :

(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Ανδρέας, ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εμμανουήλ, ΔΚΤΗΣ ΑΣΔΕΝ

2.- ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. Τακτικά Μέλη :

(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΑΛΦΑΝΤΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΓΕΠΣ

(3) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ Αθανάσιος, ΔΚΤΗΣ ΣΕΘΑ

β. Αναπληρωματικά μέλη :

(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΚΛΟΥΒΑΣ Μιχαήλ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΞ στο ΓΕΕΘΑ

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΒΑΚΕΝΤΗΣ Δημήτριος, ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΓΕΣ

- Ως Γραμματέας των ανωτέρω Συμβουλίων ορίζεται ο Αστυνόμος Α΄ ΡΕΝΤΑΣ Ανάργυρος και αναπληρωτής του ο Αστυν. Υποδιευθυντής ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια