Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Προαγωγή 130+3 Αστυνομικών Υποδιευθυντών Γενικών Καθηκόντων

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10, την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:...

Δείτε την Περίληψη Διατάγματος (ΑΔΑ: 6ΒΑΕ46ΜΤΛΒ-ΛΔ4) ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια