Δημοσιεύθηκαν η KYA για αύξηση κύριων συντάξεων e-ΕΦΚΑ από 1.1.2024 και η Εγκύκλιος με οδηγίες εφαρμογής

Δημοσιεύθηκαν η KYA για αύξηση κύριων συντάξεων e-ΕΦΚΑ από 1.1.2024 και η Εγκύκλιος με οδηγίες εφαρμογής

Το ποσοστό της αύξησης ορίζεται στο 3% από 1.1.2024 - Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6856/07.12.2023 η απόφαση με τον καθορισμό του συντελεστή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το έτος 2024. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2023 αυξάνεται από την 01.01.2024 κατά τρία επί τοις εκατό (3,00%).

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές που προέκυψαν από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2023 σε σχέση με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2023.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024 και των αντίστοιχων στοιχείων που θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2024, όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω ΚΥΑ για την αύξηση συντάξεων που υπεγράφη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπεγράφη από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνο Τσακλόγλου η εγκύκλιος για την αύξηση των κύριων συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυξάνονται από την 1η του έτους τα κάτωθι ποσά:

H εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη, η οποία μέχρι 31.12.2023 ανερχόταν σε 413,76 €, αυξάνεται από 1.1.2024 σε 426,17 €.

To ανώτατο όριο κύριας και επικουρικής σύνταξης. Το ανώτατο όριο για τις κύριες συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 4.965,12 €, αυξάνεται από 1.1.2024 αυτόματα σε 5.114,04 €. Το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 1.489,54€, αυξάνεται από 1.1.2024 αυτόματα σε 1.534,21€.

Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου και κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου. Το κατώτατο όριο της σύνταξης λόγω θανάτου (χηρείας και ορφανικές) το οποίο έως 31.12.2023 ανερχόταν σε 387,90€, αυξάνεται από 1.1.2024 αυτόματα σε 399,54€.

Βασική Σύνταξη ΟΓΑ. Η βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, η οποία μέχρι 31.12.2023 ανερχόταν σε 387,90€, από 1.1.2024 αυξάνεται σε 399,54€.

Νέοι συνταξιούχοι από 01.01.2024. Αυξημένες κατά το ποσοστό του πληθωρισμού οι συντάξιμες αποδοχές και, κατά συνέπεια αυξημένη σύνταξη θα λάβουν και οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με έναρξη καταβολής από 1.1.2024. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος μεριμνά για την ίση μεταχείριση των συνταξιούχων και τη διασφάλιση των εισοδημάτων τους μετά τη συνταξιοδότηση, οποτεδήποτε και εάν υποβάλλουν αίτηση.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Εγκύκλιο με οδηγίες για την αύξηση των συντάξεων ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

 1. Ενημερωτικά
  1) Οσοι έχουν προσωπική διαφορά τον 12/2023 πως θα υπολογιστεί το αναγραφόμενο ποσό ,της προσωπικής διαφοράς ,του 1/2024 με την αύξηση συντάξεων 3%( το πληρωτέο ποσό παραμένει ΙΔΙΟ).
  Παράδειγμα
  Εχω το ενημερωτικό κύριας σύνταξης 1/2024 (όταν αναρτηθεί θα είναι με το συν 3%).
  Οπότε 1/2024
  ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1319,03(στην αριστερή στήλη στο μέσον)
  Εθνική 426,17(413,76 τον 12/2023 συν 3%)
  Ανταποδοτική 869,63(844,30 τον 12/2023 συν 3%)
  Προσωπική Διαφορά 100,98 (τον 12/2023 ήταν 136,45)
  (426,17συν 869,63 μείον 77,75 κράτηση περίθαλψη=1218,05) ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
  ΑΡΑ 1319,03 μείον 1218,05=100,98 Π.Δ.
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΑ 1396,78
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  Περίθαλψη 77,75(426,17 συν 869,63 Χ 6%)
  Φόρος 155,02(ΙΔΙΟ ποσό θα είναι με τον 12/2023)
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 232,77
  ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 1164,01(ΙΔΙΟ ποσό θα είναι με τον 12/2023)
  σε περίπτωση
  α)που έχει συνάδελφος και ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΣ θα την αφαιρέσει και αυτή, για να βρει το ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ.
  β) για να ισχύσει ΟΛΟ το 3% κράτηση ΕΑΣ(πχ στην πρώτη κλίμακα 1400,01-1700,00)πρέπει Εθνική και Ανταποδοτική να έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΟΣΟ πάνω από τα 1443,30 διαφορετικά μόνο το ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ποσό από τα 1400,02 έως τα 1443,29.

  2)Οι κλίμακες ποσών για το επίδομα προσωπικής διαφοράς είναι τρεις.
  α )έως 700,00 =200 ευρώ
  β ) από 700,10 έως 1100,00= 150 ευρώ
  γ ) από 1100,10 έως 1600,00=100 ευρώ
  Για να βρούμε την κλίμακα που είμαστε
  Προκειμένου να λάβει την ενίσχυση ο συνταξιούχος, εξετάζεται το καθαρό προ φόρων ποσό σύνταξης. Δηλαδή η σύνταξή του μετά την αφαίρεση των «ασφαλιστικών» κρατήσεων, 6% για υγειονομική περίθαλψη και τυχόν κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (η λεγόμενη ΕΑΣ) και πριν την παρακράτηση των φόρων.
  Οπότε
  Εχω το ενημερωτικό κύριας σύνταξης 12/2023 , θα προσθέσουμε τα ποσά (κάτω δεξιά)εθνικής και Ανταποδοτικής και από το σύνολο τους θα αφαιρέσουμε την (από κάτω) κράτηση Περίθαλψη και την κράτηση ΕΑΣ(όσοι ΕΧΟΥΝ).

  3) Η μείωση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από 1/2024 ,για όσους έχουν 1 παιδί 1000 ευρώ ,για 2 παιδιά 2000 ευρώ κλπ για τους οποίους έμμεσα θα αυξηθεί το αφορολόγητο όριο, θα υπολογιστεί τον ΑΠΡ,ΜΑΙ/2025 με την εκκαθάριση , των φορολογικών δηλώσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αρκετοί συνταξιούχοι δεν θα δουν την αύξηση αυτή διότι, ορισμένοι θα πληρώσουν για πρώτη φορά κράτηση ΕΑΣ 3% αφού θα υπερβούν μικτά τα 1.400 ευρώ, ενώ ορισμένοι άλλοι θα αλλάξουν κλίμακα κράτησης ΕΑΣ π.χ από 3 % θα γίνει 6 % με αποτέλεσμα να έχουν μείωση στο καθαρό ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνουν από τον μήνα Ιανουάριο, δυστυχώς ο τρόπος υπολογισμού κράτησης της ΕΑΣ αποτελεί μια ακόμη στρέβλωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και δείχνει τι προχειρότητα του σχεδιασμού που έγινε πριν από ορισμένα χρόνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή