Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανθυπασπιστών AΣΣY και EMΘ στον βαθμό Ανθυπολοχαγού – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανθυπασπιστών AΣΣY και EMΘ στον βαθμό Ανθυπολοχαγού – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΨΤ06-354 ΕΔΥΕΘΑ: 215/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους Μόνιμους Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν δεκαεννέα (19) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 21.10.2023, ως εξής:...

2. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974, το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010 και το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν τριάντα (30) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό, ως εξής:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια