Προαγωγές κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΥΓ-Ο) Σ.Ξ. – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Προαγωγές κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΥΓ-Ο) Σ.Ξ. – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Προαγωγές κατωτέρων Αξιωματικών
Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΜΠ76-4ΓΜ ΕΔΥΕΘΑ: 204/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του ν.3883/2010:

α. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Υγειονομικού Νοσηλευτικής, της προαγωγής τους λογιζομένης από 22.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...
β. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 23.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...
γ. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Υγειονομικού Ιατρών, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...
δ. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Υγειονομικού Ψυχολόγων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...
ε. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Οικονομικού, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...
στ. Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Οικονομικού, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια