Πυροσβεστική: Κατάταξη Δοκίμων Ανθυποπυραγών-Πυροσβεστών εξ ιδιωτών – Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Πυροσβεστική: Κατάταξη Δοκίμων Ανθυποπυραγών-Πυροσβεστών εξ ιδιωτών – Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2657/11.10.2023:

1.α. Κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, από 17-10-2023, ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί Γενικών Καθηκόντων, οι κάτωθι ιδιώτες και εισάγονται αυτοί ως φοιτητές στην Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 17/2022:...

1.β. Εισάγονται στο Γ’ εξάμηνο της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από 17-10- 2023, ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί Γενικών Καθηκόντων, οι κάτωθι ανήκοντες στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως φοιτητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 17/2022:...

2. Κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, από 17-10-2023, ως Δόκιμοι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων, οι παρακάτω ιδιώτες και εισάγονται αυτοί ως σπουδαστές στην Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 17/2022:...

Δείτε τo σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια