Λιμενικό-Νέες Προκηρύξεις: «Ανοίγουν» μόνιμες θέσεις Αξιωματικών μέσω ΑΣΕΠ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Δείτε τα ΦΕΚ

Λιμενικό-Νέες Προκηρύξεις: «Ανοίγουν» μόνιμες θέσεις Αξιωματικών μέσω ΑΣΕΠ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Δείτε τα ΦΕΚ

Μόνιμοι στο Λιμενικό: Το ηλικιακό όριο, το ύψος και οι αθλητικές δοκιμασίες

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 17 Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών), με απευθείας κατάταξη στην Ελληνική Ακτοφυλακή - Λιμενικό Σώμα, μέσα από τρεις διαφορετικές προκηρύξεις.

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ που εξέδωσε το ΑΣΕΠ, οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα δοκιμαστούν σε αθλητικές και σε ψυχοτεχνικές ασκήσεις, αφού πληρούν μια σειρά ορισμένων κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι Νομικής, Ψυχολογίας και Οικονομικών Σπουδών.

Εντός του επόμενου μήνα ξεκινούν οι αιτήσεις για τους τρεις νέους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, που προβλέπουν την πρόσληψη συνολικά 17 Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών), με απευθείας κατάταξη στην Ελληνική Ακτοφυλακή - Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Νομικής, Ψυχολογίας και Οικονομικών Σπουδών, δηλαδή απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα απαραίτητα προσόντα ώστε να έχουν ευκαιρία μόνιμης πρόσληψης (Δείτε αναλυτικά εδώ).

Οι αιτήσεις και για τις τρεις προκηρύξεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, ενώ θα περιέχουν ηλικιακά και σωματικά κριτήρια αλλά και μία σειρά από απαραίτητες υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι τρεις προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη 10 Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) ειδικότητας Νομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ
Διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη 5 Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) ειδικότητας Οικονομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ
Διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη 2 Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) ειδικότητας Ψυχολόγου. Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ

Το ηλικιακό όριο, το ύψος και οι αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι Νομικών και Οικονομικών Σπουδών για τις μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι απόφοιτοι Ψυχολογίας δε θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους. Ακόμη, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά θα υποβληθούν στην αθλητική δοκιμασία της κολύμβησης και θα υποχρεούνται να επιτύχουν το ελάχιστο όριο των πενήντα 50 μέτρων ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο λεπτών (μία προσπάθεια). Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας της κολύμβησης, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα ολοκληρώνει την προσπάθεια του εντός 2 λεπτών απορρίπτεται.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονται στις προκηρύξεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις.
Πού θα κάνετε αίτηση

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΤΗΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2023
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη - Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510


Πώς θα σιγουρέψετε μία θέση - Τα 70 μόρια που κάνουν τη διαφορά

Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι στις εν λόγω προκηρύξεις, υπάρχουν και ορισμένα κριτήρια που θεωρούνται απαραίτητα, αλλά δίνουν και έξτρα μόρια.

Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπου σύμφωνα με την προκήρυξη είναι και απαραίτητο τυπικό προσόν αλλά μπορεί να δώσει έως +70 μόρια στους υποψήφιους.

70 μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).
50 μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).
30 μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (Β2).

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο o ανώτερος τίτλος.

ΠΗΓΗ: proson.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια