Ποιοι Ανθστες και Υπξκοι ΑΣΣΥ-ΕΜΘ Σ.Ξ. πρόκειται να κριθούν το έτος 2024-25 – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Ποιοι Ανθστες και Υπξκοι ΑΣΣΥ-ΕΜΘ Σ.Ξ. πρόκειται να κριθούν το έτος 2024-25 – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Σας κοινοποιούμε τις:

1. «Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθυπασπιστών ΑΣΣΥ, Εθελοντών και Εθελοντών - Εθελοντριών Μακράς Θητείας Έτους 2024 - 2025»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Κατάσταση Ανθυπασπιστών Τάξης ΣΜΥ 2007 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025
«Β» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Ανδρών Όπλων - Σωμάτων που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025
«Γ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Γυναικών Όπλων - Σωμάτων Καταταγέντων το έτος 1999 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025
«Δ» Κατάσταση Ανθυπασπιστών που Πρόκειται να Κριθούν ως «Διατηρητέοι» ή «Αποστρατευτέοι» κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025

ΑΔΑ: 6ΜΘΒ6-ΓΙ0 ΕΔΥΕΘΑ: 178/2023. Μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ ή παρακάτω:

2. «Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ, Εθελοντών και Εθελοντών - Εθελοντριών Μακράς Θητείας Έτους 2024 - 2025»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Κατάσταση Μονίμων Αρχιλοχιών Τάξης ΣΜΥ 2012 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025
«Β» Κατάσταση Μονίμων Επιλοχιών Τάξης ΣΜΥ 2019 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025
«Γ» Κατάσταση Μονίμων Λοχιών Τάξης ΣΜΥ 2022 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025
«Δ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Αρχιλοχιών Όπλων - Σωμάτων Καταταγέντων το έτος 1999 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2024 - 2025

ΑΔΑ: 9ΒΚΨ6-ΨΨ0 ΕΔΥΕΘΑ: 179/2023. Μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια