Όλη η εγκύκλιος για τις νέες αυξημένες αποδοχές Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας από 01.01.2024 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Όλη η εγκύκλιος για τις νέες αυξημένες αποδοχές Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας από 01.01.2024 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Σύμφωνα με νέα (19/10/23) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ167Η-Θ16) με ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις», κοινοποιούνται οι διατάξεις του μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) περί Μισθολογικών Ρυθμίσεων για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Ειδικότερα, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προσαυξάνονται από 01.01.2024 με ποσό ύψους εβδομήντα (70) ευρώ και προστίθεται στους βασικούς μισθούς.

Οι νέοι ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 9 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εγκυκλίου:

Κλικ για μεγέθυνση:

Καθορίζεται το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (όριο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) και διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε (5.615) ευρώ.

Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής

Επανακαθορίζεται από 01.01.2024 η οικογενειακή παροχή: Αυξάνεται το ύψος της οικογενειακής παροχής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων και ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ για ένα τέκνο, εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Κλικ για μεγέθυνση:

Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης

Αυξάνεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) το επίδομα θέσης ευθύνης, από 01.01.2024 της παρ. Γ΄ του άρθρου 127 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017, το οποίο ορίζεται κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

Κλικ για μεγέθυνση:

Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας

Η προσαύξηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας της παρ. Β του άρθρου 127 του ν.4472/2017, που αφορά έγγαμα στελέχη χωρίς τέκνα επεκτείνεται ρητώς και στα στελέχη που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Περαιτέρω, οι προσαυξήσεις του ανωτέρω επιδόματος αναπροσαρμόζονται από 01.01.2024, ως εξής:

Κλικ για μεγέθυνση:

Ως εκ τούτου το ύψος του ανωτέρω επιδόματος αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

Κλικ για μεγέθυνση:

Επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (δηλαδή είναι και οι δύο εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. ή των Σ.Α.), η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Β του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19.7.2017 (ΑΔΑ:ΨΜΦ2Η-Β2Φ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΓΕΣ: Οι νέες αποδοχές Στρατιωτικών από 01.01.2024–Τι ισχύει για Οικογενειακή Παροχή σε Ανάδοχους Γονείς (ΕΓΓΡΑΦΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αναπροσαρμογή επιδόματος (ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ) των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση παρ. Ε΄ άρθρου 127 ν. 4472/2017

Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 μηνιαίο επίδομα που καταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, καθώς και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου, αναπροσαρμόζεται, από 01.01.2024, στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΥΠΟΙΚ: Αντί νέου μισθολόγιου στις ΕΔ χορηγούνται αυξήσεις από 01.01.2024–Τι απαντά και ο ΥΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Χιλιομετρική αποζημίωση

Tο ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου του άρθρου 8 της υποπαρ.Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, αυξάνεται από 01.01.2024 και ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20) για κάθε χιλιόμετρο.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Και θα πάρουμε ενα κλήρο χωραφάκι γόνιμο μια Γαλάτισσα για σκλάβα και συσσίτιο μόνιμο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΥΣ EOD...ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ.-

    ΑπάντησηΔιαγραφή