Τα νέα όρια ηλικίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ για αποστρατεία και οι αυξήσεις–Τι ισχύει με το εφάπαξ–Έρχονται έξτρα μερίσματα (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Τα νέα όρια ηλικίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ για αποστρατεία και οι αυξήσεις–Τι ισχύει με το εφάπαξ–Έρχονται έξτρα μερίσματα (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Παράταση της συνταξιοδότησης κατά 1 έως 2 έτη ισχύει από φέτος στα όρια ηλικίας για την αποστρατεία των στελέχων ΕΔ-ΣΑ που υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το καθεστώς για αποχώρηση χωρίς όριο ηλικίας.

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 14/08/2023 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Οι νέες διατάξεις οδηγούν σε αυξήσεις συντάξεων που φθάνουν έως και 138 ευρώ μηνιαίως μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

Η υποχρεωτική αποχώρηση (με όριο ηλικίας) συνδυάζεται και με συμπληρωμένη 35ετία. Οι σχετικές ρυθμίσεις για την αποστρατεία ψηφίστηκαν μεν το 2022 (με το νόμο 4915/22), αλλά στην πράξη ο πρώτος χρόνος εφαρμογής τους είναι το 2023, καθώς συμπληρώνεται το ένα από τα δύο χρόνια κατά τα οποία παρατείνουν την έξοδο από την υπηρεσία.

Για παράδειγμα, αξιωματικός που θα αποχωρούσε το 2022 έχοντας συμπληρώσει το παλιό όριο ηλικίας για την αποστρατεία του (π.χ. 61ο έτος) με 35ετία, με την παράταση κατά ένα έτος στο 62ο έτος θα αποχωρήσει το 2023 και θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη, γιατί θα υπολογιστεί με 36 έτη.

Τη ρύθμιση αυτή την ήθελαν οι στρατιωτικοί, καθώς με το προηγούμενο καθεστώς και τα μικρότερα όρια ηλικίας οδηγούνταν σε υποχρεωτική αποστρατεία και έχαναν έναν ή και δύο συνταξιοδοτικούς βαθμούς, άρα έπαιρναν μικρότερη σύνταξη. Οι στρατιωτικοί αποχωρούν πάντα με τον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν και η σύνταξή τους υπολογίζεται με τις αποδοχές του βαθμού αυτού και όχι με τις αποδοχές του βαθμού στον οποίο βρίσκονται κατά την αποχώρησή τους. Οι διαφορές μισθού και σύνταξης δεν είναι διόλου αμελητέες, αν λάβεις κανείς υπόψη ότι στους ανώτερους βαθμούς, όπως για παράδειγμα μεταξύ υποστράτηγου και αντιστράτηγου, οι διαφορές σύνταξης είναι της τάξης των 200 ευρώ ή και υψηλότερες.

Με τις νέες ρυθμίσεις οι στρατιωτικοί κερδίζουν την παραμονή ή την προαγωγή σε υψηλότερο βαθμό και βγαίνουν με υψηλότερη σύνταξη.

Στις κρίσεις, δε, εισάγονται νέες κατηγορίες, ενώ θα διενεργούνται κάθε χρόνο, γεγονός που θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο παραμονής των υψηλόβαθμων αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία, μια που με το προϊσχύον καθεστώς οι κρίσεις γινόταν ανά τρία χρόνια και όποιοι δεν προάγονταν, αποστρατεύονταν.

Από τις αλλαγές περισσότερο ωφελημένοι βγαίνουν οι παλαιοί, μέχρι το 1990, ασφαλισμένοι στρατιωτικοί, αφενός γιατί έχουν ήδη εξασφαλίσει τα απαιτούμενα έτη για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας και, αφετέρου, επειδή μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παραμείνουν για επιπλέον χρόνο στην ενεργό υπηρεσία και να αποχωρήσουν με 35ετία και νέο ηλικιακό όριο.

Η συνταξιοδότηση των στρατιωτικών, όταν γίνεται με όριο ηλικίας, προϋποθέτει από 24 Μαρτίου 2023 και μετά ένα ή δύο επιπλέον έτη παραμονής στον ίδιο ή σε μεγαλύτερο βαθμό από όσους είχαν πιάσει τα παλιά όριο ηλικίας αποστρατείας έως τον Μάρτιο του 2022, που ισχύει ο νέος νόμος.

Δεν αλλάζουν όμως οι ρυθμίσεις που προβλέπουν έξοδο χωρίς όριο ηλικίας με 40 ή και λιγότερα έτη υπηρεσίας. Τα 40 έτη υπηρεσίας για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας ισχύουν για στρατιωτικούς ασφαλισμένους μετά το 1990 που συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά για τη συνταξιοδότησή τους 24,5 έτη υπηρεσίας (με ή χωρίς την εξαγορά στρατιωτικής θητείας) μετά το 2015. Λιγότερα έτη χρειάζονται οι παλαιότεροι (ασφαλισμένοι πριν το 1990) που συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη έως το 2014, καθώς μπορούν να αποχωρήσουν μόλις συμπληρώσουν έως 30,5 έτη στο στράτευμα και σε αυτά να προσθέσουν άλλα 5 έτη από μάχιμη υπηρεσία.

Πώς βγαίνουν στη σύνταξη οι στρατιωτικοί

Κλικ για μεγέθυνση:

Οι προϋποθέσεις για σύνταξη - Τα νέα όρια ηλικίας για αποστρατεία με 35ετία στις ΕΔ και Τα όρια ηλικίας στην ΕΛ.ΑΣ.

Κλικ για μεγέθυνση:

Έως 5 έτη η παραμονή στο Θρησκευτικό Σώμα

Ποιοι στρατιωτικοί αποχωρούν με τα ίδια όρια ηλικίας

Πότε εξαγοράζεται η «μάχιμη 5ετία» και πόσο κοστίζει;

Κλικ για μεγέθυνση:

Ποιοι στρατιωτικοί κερδίζουν έως 138 ευρώ το μήνα [πίνακες και παραδείγματα]

Μεγαλύτερη σύνταξη έως και 170 ευρώ το μήνα στα μικτά και έως 138 ευρώ στα καθαρά ποσά (μετά τις κρατήσεις και προ φόρου) κερδίζουν οι στρατιωτικοί που παραμένουν για ένα ή δύο έτη στον ίδιο βαθμό ή παίρνουν υψηλότερο βαθμό λόγω της παραμονής τους και αποστρατεύονται με υψηλότερες αποδοχές.

Αυξήσεις συντάξεων όμως έχουν και οι παλαιοί απόστρατοι εξαιτίας της κατάργησης της μείωσης του νόμου 4093 στα μερίσματά τους.

Οι μειώσεις αυτές επιβάλλονταν μέχρι τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα των αποστράτων που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2017. Η μείωση καταργήθηκε με νόμο και το κέρδος που προέκυψε δεν ήταν μόνο ότι αυξήθηκαν τα μερίσματα κατά 5%, 10% ή 15%, αλλά υπήρξαν αυξήσεις και στις κύριες συντάξεις, καθώς η μείωση του νόμου 4093 παρέμεινε μεν στην κύρια σύνταξη, αλλά με μικρότερο ή και μηδενικό ποσοστό από πριν, διότι δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το άθροισμα κύριας και μερίσματος, αλλά μόνον η κύρια σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει μόνη της τα 1.000 ή 1.500 ή 2.000 ευρώ.

Με την κατάργηση των μειώσεων του νόμου 4093 στα μερίσματα έγινε επανυπολογισμός της μείωσης μόνον επί της κύριας σύνταξης Ο επανυπολογισμός πήγε πίσω στη σύνταξη του 2019 και αναθεωρήθηκαν οι κρατήσεις του νόμου 4093, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να προκύψουν μικρότερες μειώσεις και μεγαλύτερη σύνταξη. Το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των κρατήσεων ήταν να προκύψει αύξηση, που δόθηκε ως προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα:

Πριν καταργηθεί η μείωση του νόμου 4093, απόστρατος που λάμβανε 1.300 ευρώ από κύρια σύνταξη και 280 ευρώ από μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ έφτανε σε άθροισμα τα 1.580 ευρώ. Με βάση την κλίμακα του νόμου 4093, η μείωση για συνάξεις ή άθροισμα πάνω από 1.500 ευρώ είναι 10%, επομένως είχε μείωση 10% στην κύρια και στο μέρισμα. Από την κύρια έχανε 130 ευρώ και από τα μερίσματα 28 ευρώ. Η μείωση καταργήθηκε στο μέρισμα, οπότε παίρνει πίσω τα 28 ευρώ και στο εξής το μέρισμα παύει να συνυπολογίζεται στο άθροισμα με την κύρια σύνταξη, και η μείωση του νόμου 4093 υπολογίζεται μόνον στην κύρια σύνταξη. Με βάση την κλίμακα για συντάξεις από 1.000 ως 1.500 ευρώ είναι 5%, που σημαίνει ότι η περικοπή στην κύρια πέφτει στα 65 ευρώ από τα 130 ευρώ. Στην πράξη, ο απόστρατος κέρδισε αύξηση 65 ευρώ το μήνα στη σύνταξή του!

Χήρα απόστρατου που λάμβανε 850 ευρώ από σύνταξη χηρείας και 250 ευρώ μέρισμα, άρα σύνολο 1.100 ευρώ, είχε μείωση 5% και από την κύρια έχανε 42 ευρώ, ενώ από το μέρισμα 12 ευρώ. Με την κατάργηση της μείωσης στο μέρισμα πήρε πίσω τα 12 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα, επειδή στο εξής το μέρισμα παύει να συνυπολογίζεται στο άθροισμα με την κύρια σύνταξη, σταματά να έχει και τη μείωση στην κύρια σύνταξη, διότι είναι κάτω από 1.000 ευρώ και δεν υπόκειται σε μείωση του νόμου 4093! Στην πράξη κέρδισε αύξηση κατά 42 ευρώ το μήνα στη σύνταξή της, εξαιτίας της κατάργησης της μείωσης του νόμου 4093 στο μέρισμα.

Πόσο κερδίζουν στη σύνταξη τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ με την παραμονή για 1 έως 2 έτη – Τα νέα μερίσματα των αποστράτων μετά την κατάργηση της μείωσης του νόμου 4093

Κλικ για μεγέθυνση:

Υψηλότερη η σύνταξη μετά τον νέο νόμο

Έρχονται έξτρα μερίσματα από ταξίαρχο και άνω

Κλικ για μεγέθυνση:

Τι ισχύει με το λεγόμενο πριμ προσαύξησης 1,5% στα ποσοστά αναπλήρωσης και ποιοι το δικαιούνται;

Κλικ για μεγέθυνση:

Νέο μισθολόγιο με αυξήσεις αποδοχών από 1ης/1/2024 για 140.000 υπηρετούντες

Νέο μισθολόγιο με αυξήσεις αποδοχών θα έχουν από 1ης/1/2024 οι 140.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Τη θέσπισή του είχε προαναγγείλει, πριν τις εκλογές, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής.

Το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει αυξήσεις βασικών μισθών και επιδομάτων για όλους τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες, και κατ’ επέκταση θα αυξηθούν οι κύριες συντάξεις, τα εφάπαξ και τα μερίσματα που θα λάβουν κατά την αποστρατεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα γίνουν κατά τα πρότυπα των μεταβολών που νομοθετήθηκαν για τους ιατρούς του ΕΣΥ. Δηλαδή, από το επόμενο έτος θα αυξηθούν οι βασικοί μισθοί όλων των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών. Ταυτόχρονα θα χορηγηθούν αυξήσεις σε δύο βασικά επιδόματα των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, που είναι το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, το οποίο κυμαίνεται σήμερα από 45 έως 615 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό, και το επίδομα θέσης ευθύνης, που κυμαίνεται από 30 έως 550 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Η αύξηση των βασικών μισθών με το νέο μισθολόγιο θα επιφέρει και αύξηση στα μερίσματα που θα λάβουν τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, καθώς ο βασικός μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού των μερισμάτων.

Εφάπαξ 100.000 ευρώ

Εφάπαξ πάνω και από 100.000 ευρώ δίνουν τα ταμεία πρόνοιας των στελεχών ΕΔ-ΣΑ. Είναι κατά γενική ομολογία τα υψηλότερα εφάπαξ που ισχύουν στο ασφαλιστικό σύστημα και μάλιστα για τα Ταμεία των στρατιωτικών ο υπολογισμός του εφάπαξ ως το 2014 παρέμεινε χωρίς αλλαγές με το νόμο 4387/2016, καθώς διατηρήθηκε ο τρόπος υπολογισμού που προέβλεπαν τα καταστατικά των Ταμείων τους. Για όλα τα άλλα ταμεία πρόνοιας, τα καταστατικά καταργήθηκαν και μπήκε κόφτης για εφάπαξ ίσο με το 60% του μέσου μισθού της 5ετίας 2009-2014 επί τα έτη ασφάλισης ως το 2014.

Οι όποιες απώλειες έχουν οι στρατιωτικοί στο εφάπαξ είναι για το τμήμα που αναλογεί στα έτη από το 2015 και μετά, μια που ισχύουν ίδιοι κανόνες για όλους και, αντί για εφάπαξ, επιστρέφονται -και μάλιστα άτοκα- οι εισφορές κάθε έτους.

Παρά ταύτα, το εφάπαξ των στρατιωτικών είναι ως και τριπλάσιο έναντι άλλων Ταμείων. Πρόσφατα μάλιστα, στο νόμο 5036/2023 για την αναβίωση των ρυθμίσεων, ψηφίστηκε μία τροποποιητική διάταξη στο μισθολόγιο του 2017 με την οποία έρχονται αυξήσεις στο εφάπαξ των αξιωματικών-εθελοντών μακράς διάρκειας (ΕΜΘ).

Τα μερίδια για το μέρισμα του ΜΤΣ ανά μισθολογικό κλιμάκιο (τιμή μεριδίου 5,1 ευρώ) – Τα εφάπαξ των στελεχών ΕΔ-ΣΑ (ενδεικτικά ποσά βάσει βαθμού και ετών υπηρεσίας)

Κλικ για μεγέθυνση:

Ποιες αλλαγές επήλθαν στον υπολογισμό των μερισμάτων με τον τελευταίο νόμο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ποιοι πήραν αυξήσεις;

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

18 Σχόλια

 1. Προσέξτε τη σκόπιμη αναφορά στο ΕΦΑΠΑΞ..."Είναι κατά γενική ομολογία τα υψηλότερα εφάπαξ που ισχύουν στο ασφαλιστικό σύστημα"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπάρχει λύση στο ασφαλιστικό. Κόψτε όλους τους βαθμούς στους αρβυλοφυλακες ΕΜΘ. Υποβιβαστε τους σε ανθυποφανταρα που ουτος η άλλως ειναι και όλα οκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στη μονάδα όμως στα τέσσερα σ έχουν και σ' αρέσει παστρικιά

   Διαγραφή
  2. Βλέπεις τι γράφεις η από το ξύλο που τρως στο σπίτι έχει θολώσει η όραση σου και κυρίως η αντίληψη σου?

   Διαγραφή
 3. Πάω να πάρω ένα σακί να τα βάλω μέσα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εφάπαξ λες και είναι πυρηνικοί φυσικοί!!!!Για άτομα που τελείωσαν με το ζόρι Λύκειο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γράφεται πυρηνική φυσική φαντάζομαι είσαι της γνωστής βοϊδοσκολης με τον τενεκέ

   Διαγραφή
  2. Λειψε από το σπίτι σου μερικά χρονάκια κατά την διάρκεια των 35 χρόνων και έλα να μου πεις μετά.

   Διαγραφή
  3. Εσύ γιατί δεν μπήκες να το πάρεις αφού περνάνε τόσο καλά;

   Διαγραφή
 5. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για τον ΑΝΏΝΥΜΟΣ
  Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 3:24:00 μ.μ εσύ που δεν είσαι της Βοιδοσχολής, σε πληθυντικό αναφέρεται, για άτομα που τελείωσαν........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο χαρακτηρισμός του αφορά το εφάπαξ, ότι τα άτομα δεν έχουν την αντίληψη να κατανοήσουν την όλη ανάλυση του άρθρου γύρω απο αυτό.Οποτε άσε τις εξυπνάδες και πάνε αλλά 2 χρόνια στην γνωστή σχολή δε τα έμαθες καλά.Τον τενεκέ μη ξεχάσεις.

   Διαγραφή
  2. Προς 10:56:00, αν δεν είσαι ο ίδιος με τον 3:24:00 τότε είστε πολλοί και πρέπει να ανησυχούμε. Δε γίνεται να μην μπορείτε να καταλάβετε μια πρόταση δύο γραμμών.

   Διαγραφή
 7. Καλά γιατί τρωγεστε ετσι εκεί στον ΣΞ. Αντί να αγωνιστούμε όλοι για το καλύτερο όλων των στελεχών των ΕΔ, επιδιδομαστε στο ποιος είναι καλύτερος η όχι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του η πρέπει να την κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα όπως επίσης όλοι γνωρίζουν την βαθμολογική τους κατάληξη. Απλά το να διαιρούν τον κόσμο είναι επάγγελμα των πολιτικών κι εμείς τους ακολουθούμε. Γι αυτό και πολλές φορές αφήνουν πολλά κενά για εκμετάλλευση. Πρέπει επί τέλους να το καταλάβουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Να μας γραψει καποιος απλος στρατιωτικος αν πηρε 100,000 εφαπαξ
  θα μας δωσουν 70 ε αυξηση απο τον γεναρη και χαιρονται καποιοι τη στιγμη που οι μισθοι μας ειναι μικροτεροι απο το 2009 και το κοστος διαβιωσης τριπλασιαστηκε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν μένεις ΣΟΑ και μετακίνησε δωρεάν βάζεις και στην άκρη

   Διαγραφή
  2. Πέμπτη, Αυγούστου 31, 2023 5:27:00 μ.μ. απο τα γραφομενα σου καταλαβαινουμε οτι δεν εχεις καμια σχεση και ιδεα με το επαγγελμα

   Διαγραφή