Προαγωγές και Αποστρατείες Σμηναγών-Υποσμηναγών-Ανθυποσμηναγών (και ΕΜΘ) – Δείτε το ΦΕΚ (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Προαγωγές και Αποστρατείες Σμηναγών-Υποσμηναγών-Ανθυποσμηναγών (και ΕΜΘ) – Δείτε το ΦΕΚ (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2145/25.08.2023:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18.8.2023, κατόπιν πρότασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 1400/1973, ν. 2439/1996, του ν. 3883/2010 και του ν. 4494/2017:

Κυρώνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 17 του ν. 2439/1996 και 37 του ν. 4494/2017, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, έτους 2023-2024, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Πολεμικής Αεροπορίας:

Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτων Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών:...
Διατηρητέων Σμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτων Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών Υπηρεσίας Εδάφους:...
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Υπηρεσιών Υποστήριξης απόφοιτων Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών:...
Μη διατηρητέων Σμηναγών Μονιμοποιημένων Εθελοντριών του ν. 705/1977:...

Προάγονται:

Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 5 του άρθρου 24, την παρ. 1 του άρθρου 26, τα άρθρα 27, 28 και 31 του ν. 3883/2010:

Στον βαθμό του Επισμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Σμηναγοί:...

Στον βαθμό του Σμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Υποσμηναγοί:...

Ιπτάμενοι, από 11.7.2023:...
Μηχανικοί, από 11.07.2023:...
Αεράμυνας, από 11.7.2023:...
Υγειονομικού Ιατροί:...
Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, από 30.6.2023:...

Στον βαθμό του Υποσμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Ανθυποσμηναγοί:...

• Ιπτάμενοι, από 2.7.2023:...
• Μηχανικοί Αεροσκαφών, από 2.7.2023:...

Σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 16 του ν. 2439/1996, την υποπερ. αα της περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 1 και το άρθρο 37 του ν. 4494/2017, επειδή κρίθηκαν ως μη διατηρητέοι, οι παρακάτω Αξιωματικοί:

Στον βαθμό του Επισμηναγού, οι παρακάτω Σμηναγοί:...

Τίθενται:

Σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 περ. ε και παρ. 3 περ. δ και το άρθρο 64 του ν.δ. 1400/1973, μετά από αίτησή τους που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, οι παρακάτω Ανθυποσμηναγοί Εθελοντές Μακράς Θητείας:...

Σε αποστρατεία, λόγω παραίτησης που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 περ. ε και παρ. 3 περ. δ και άρθρο 64 του ν.δ. 1400/1973, κατόπιν συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα, οι παρακάτω Αξιωματικοί:...

Υποσμηναγοί: Μηχανικοί:...
Ανθυποσμηναγοί: Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών:...
• Εθελοντές Μακράς Θητείας:...

Σε αποστρατεία, λόγω παραίτησης που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 περ. ε και παρ. 3 περ. δ και το άρθρο 64 του ν.δ. 1400/1973 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 3883/2010, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στο στράτευμα, οι παρακάτω Υποσμηναγοί Ιπτάμενοι:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια