Πολεμικό Ναυτικό: Παραιτήθηκαν σε 20 ημέρες 34 Αξιωματικοί-1 Ανθστης-3 Μον. Υπξκοι-5 ΕΠΟΠ – Δείτε τις αποφάσεις (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Πολεμικό Ναυτικό: Παραιτήθηκαν σε 20 ημέρες 34 Αξιωματικοί-1 Ανθστης-3 Μον. Υπξκοι-5 ΕΠΟΠ – Δείτε τις αποφάσεις (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα των αποστρατειών - παραιτήσεων στο Πολεμικό Ναυτικό, συνδυαστικά με την αναπλήρωση του προσωπικού προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κόλπους του

Στο πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου (από 01 Αυγ. έως και σήμερα 21 Αυγ. 2023) δημοσιεύθηκαν οι παρακάτω 28 αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησης 43 στελεχών του ΠΝ ως εξής: 34 Αξιωματικοί (1 Αρχιπλοίαρχος, 3 Πλοίαρχοι, 5 Αντιπλοίαρχοι, 9 Πλωτάρχες, 3 Υποπλοίαρχοι, 3 Ανθυποπλοίαρχοι και 10 Σημαιοφόροι), 1 Ανθυπασπιστής, 3 Μον. Υπαξιωματικοί  και 5 ΕΠΟΠ.

Ειδικότερα κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης:

1. Αποστρατεία 3 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: ΨΣ4Π6-60Ψ):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων οι αιτήσεις παραίτησης έγιναν αποδεκτές από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Υποπλοίαρχο Μηχανικού Βλάσση Ευάγγελο του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε το έτος 1991 στο Χολαργό του νομού Αττικής.

β. Ανθυποπλοίαρχο Μάχιμο Αναστασίου Χρήστο του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1993 στο Μαρούσι του νομού Αττικής.

γ. Ανθυποπλοίαρχο Μάχιμο Κούκη Χρήστο του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1992 στο Μαρούσι του νομού Αττικής.

2. Αποστρατεία 2 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: Ψ53Ο6-ΛΙΙ):

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων οι αιτήσεις αποστρατείας έγιναν αποδεκτές από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Πλωτάρχη Ειδικοτήτων (ΕΘΕΛ) Βλάχο Λεωνίδα του Θεοδώρου, που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα του νομού Αττικής.

β. Πλωτάρχη Ειδικοτήτων (ΕΘΕΛ) Βλάχου Λαμπρινή του Ευγενίου, που γεννήθηκε το έτος 1968 στον Πειραιά του νομού Αττικής.

3. Αποστρατεία 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή του (ΑΔΑ: ΩΧΗ56-2Ν6):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, τον Πλωτάρχη Μηχανικό Μεντζέλο Κωνσταντίνο του Κυριάκου που γεννήθηκε το έτος 1985 στο Μαρούσι Αττικής, μετά την αποδοχή της αίτησης παραίτησής του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

4. Αποστρατεία 2 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: 9ΠΞΑ6-ΚΝ9):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, μετά την αποδοχή των αιτήσεων αποστρατείας τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Υποπλοίαρχο Ειδικοτήτων Κοτσυφάκη Αντώνιο του Μιχαήλ-Νικηφόρου, που γεννήθηκε το έτος 1975 στη Θεσσαλονίκη του νομού Θεσσαλονίκης.

β. Σημαιοφόρο Ειδικοτήτων Χατζόβουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα, που γεννήθηκε το έτος 1972 στον Πειραιά του νομού Αττικής.

5. Αποστρατεία 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή της (ΑΔΑ: Ψ8ΕΑ6-Λ2Ν):

Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή της, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, την Πλωτάρχη Μηχανικό Μιχαηλίδου Χριστίνα του Ιωάννη που γεννήθηκε το έτος 1986 στον Χολαργό Αττικής, μετά την αποδοχή της αίτησης παραίτησής της από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

6. Αποστρατεία 1 Αξιωματικού Ειδικής Μονιμότητας Χειριστή Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή του (ΑΔΑ: 6ΣΒΒ6-ΗΣΡ):

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 34 παρ. 1 περ. ε και παρ. 3 περ. δ του ν.δ. 1400/1973 και 12 του ν. 324/1976, τον Πλωτάρχη Ειδικής Μονιμότητας, Χειριστή Ελικοπτέρων Παπούλια Αλέξανδρο του Αθανασίου, που γεννήθηκε το έτος 1978 στον Πειραιά του νομού Αττικής, του οποίου η αίτηση παραίτησης έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

7. Αποστρατεία 5 Επαγγελματιών Οπλιτών μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: 6ΥΜΒ6-ΘΓΚ):

Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του Αρχικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 5 από 05 Ιουλ 23 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, τους παρακάτω μονιμοποιημένους Επικελευστές ΕΠΟΠ:

α. Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΕΣΧ) Νικόλαο Παπουτσιδάκη του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε το έτος 1982 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας του Νομού Ηρακλείου, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

β. Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΕΣΧ) Ευθύμιο Γιέρου του Γεωργίου που γεννήθηκε το έτος 1986 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

γ. Επικελευστή ΕΠΟΠ (Β/ΝΟΣ) Νικόλαο Μπόμπολα του Αλεξάνδρου που γεννήθηκε το έτος 1985 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

δ. Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΕΕ-ΡΕ) Ευστράτιο Πετράτο του Λάμπρου που γεννήθηκε το έτος 1983 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του Επικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 5 από 05 Ιουλ 23 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, τον μονιμοποιημένο Κελευστή ΕΠΟΠ (ΑΡΜ) Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλο του Αντωνίου που γεννήθηκε το έτος 1984 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

8. Αποστρατεία 2 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: ΨΘΠΑ6-6ΗΜ):

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, τις παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Σημαιοφόρο Ειδικοτήτων Σπηλιοπούλου Ελπίδα του Γεωργίου, η οποία γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα του νομού Αττικής.

β. Σημαιοφόρο Ειδικοτήτων Βαγιάτα Φωτεινή του Χρήστου, η οποία γεννήθηκε το έτος 1972 στις Σέρρες του νομού Σερρών.

9. Αποστρατεία 2 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: Ψ0ΡΡ6-52Δ):

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Σημαιοφόρο (Ε) Βασιλόπουλο Θεόδωρο του Αντωνίου, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1983 στην Αθήνα του νομού Αττικής.

β. Σημαιοφόρο (Ε) Βαρβατέ Ιωάννη του Κομνηνού, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1973 στον Πειραιά του νομού Αττικής.

10. Αποστρατεία 1 Μονίμου Υπαξιωματικού (ΑΔΑ: ΨΚΥΗ6-51Χ):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και την αποδοχή της αίτησης παραίτησής της από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, την Αρχικελευστή (ΔΙΑΧ-ΛΟΓ) Χριστίνα Ψυχογυιού του Βασιλείου, με ΣΑ: 241/5/2018, που γεννήθηκε το έτος 1997 και είναι εγγεγραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Ηλιουπόλεως του Νομού Αττικής.

11. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: 9Ξ5Ξ6-ΥΑΔ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Πλωτάρχη Ειδικοτήτων Σιούλα Παύλου του Χρήστου

12. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: ΡΨΩΞ6-ΞΧΨ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Πλοίαρχου Μάχιμου Βαρσαμίδη Αριστοτέλη του Βασιλείου

13. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: ΨΙΟ86-289):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Πλοίαρχου Μάχιμου Παναγιωτακόπουλου Θεόδωρου του Γρηγορίου

14. Αποστρατεία 2 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: 94ΑΠ6-ΤΔΘ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή των αιτήσεων αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού:

α. Σημαιοφόρου Ειδικοτήτων Μπακαούκα Ιωάννη του Παναγιώτη.

β. Σημαιοφόρου Ειδικοτήτων Μπλάτσου Μαρίας του Ευαγγέλου.

15. Αποστρατεία 3 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: ΩΧΓ76-ΝΔΟ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή των αιτήσεων αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού:

α. Ανθυποπλοιάρχου Ειδικοτήτων Μαστρογεωργίου Γεώργιου του Ιωάννη

β. Σημαιοφόρου Ειδικοτήτων Στάϊκου Μαρίας του Νικολάου

γ. Σημαιοφόρου Ειδικοτήτων Κρεούζη Φωτεινής του Αντωνίου

16. Αποστρατεία 2 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: ΨΓ8Τ6-Ι05):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή των αιτήσεων αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού:

α. Υποπλοιάρχου Ειδικοτήτων Κοτσυφάκη Αντώνιου του Μιχαήλ-Νικηφόρου

β. Σημαιοφόρου Ειδικοτήτων Χατζόβουλου Δημήτριου του Σπυρίδωνα

17. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Ανθυπασπιστή ΕΜΘ του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: ΨΖΞΣ6-ΚΣΩ):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Ανθυπασπιστή ΕΜΘ (ΕΕ-ΣΗΜ) Γεώργιου Καραμπίνη του Χρήστου

18. Αποστρατεία 2 Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΔΑ: 9ΘΖ66-ΦΚΝ):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 (Α΄ 73), του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και την αποδοχή των αιτήσεων παραίτησής τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τους παρακάτω Μονίμους Υπαξιωματικούς:

α. Αρχικελευστή (Τ/ΜΗΧ-ΨΥΚΤ) Σοφία Μπουγιούκου του Ηλία που γεννήθηκε το έτος 1997 και είναι εγγεγραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας.

β. Αρχικελευστή (Τ/ΟΠΛ-ΠΒ) Κωνσταντίνο Μαρινάκη του Αντωνίου που γεννήθηκε το έτος 1996 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αποκορώνου του Νομού Χανίων

19. Αποστρατεία 1 Αξιωματικού Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή του (ΑΔΑ: Ψ58Χ6-Χ87):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τον Αντιπλοίαρχο Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) σε αποστρατεία Θεοδοσίου Συμεών του Πέτρου, που γεννήθηκε το έτος 1974 στο Μοσχάτο του νομού Αττικής, μετά την αποδοχή της αίτησης

αποστρατείας του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

20. Αποστρατεία 1 Αξιωματικού Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή του (ΑΔΑ: ΨΟΔΞ6-ΟΑΠ):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τον Αντιπλοίαρχο Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) σε αποστρατεία Φελεμέγκα Χρυσόστομο του Αναστασίου, που γεννήθηκε το έτος 1974 στο Ναύπλιο του νομού Αργολίδας, μετά την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

21. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: 9ΩΘΒ6-ΙΩΩ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Αντιπλοιάρχου Μηχανικού Κώνστα Δημήτριου του Ιωσήφ

22. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: 9ΛΤ16-ΠΓΗ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Πλοίαρχου Μάχιμου Σαλάτα Βλάσιου του Σπυρίδωνα

23. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: 6Ι306-ΩΩ8):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Πλωτάρχη Ειδικοτήτων Βιέννα Νεκτάριου του Γεώργιου

24. Αποστρατεία 2 Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή τους (ΑΔΑ: 6ΟΑΔ6-Β1Ν):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή των αιτήσεων αποστρατείας των παρακάτω Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού:

α. Πλωτάρχη Ειδικοτήτων Βλάχου Λεωνίδα του Θεοδώρου.

β. Πλωτάρχη Ειδικοτήτων Βλάχου Λαμπρινής του Ευγένιου.

25. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: 6ΤΛ46-ΟΚΤ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Αντιπλοιάρχου Μηχανικού Παπάρα Ιωάννη του Επαμεινώνδα

26. Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας 1 Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΔΑ: 6ΚΚΚ6-ΤΑΕ):

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του Αντιπλοιάρχου Ειδικοτήτων Μαραβέλια Χρήστου του Αναστασίου.

27. Αποστρατεία 1 Αξιωματικού Ειδικοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού μετά από αίτησή του (ΑΔΑ: 6Η696-7Ψ3):

Θέτουμε σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τον Αντιπλοίαρχο Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) σε αποστρατεία Φερεντίνο Θωμά του Φώτιου, που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Αθήνα του νομού Αττικής, μετά την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

28. Αποστρατεία Αρχιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού, μετά από αίτησή του (ΑΔΑ: 6Η696-7Ψ3):

Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4 περ. ζ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τον Αρχιπλοίαρχο Μάχιμο Καρατζά Ιωάννη του Ανδρέα, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου, μετά την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Δημοσίευση σχολίου

12 Σχόλια

 1. Μακάρι να ίσχυε η 25ετια. Η υπηρεσία δε δίνει δεκάρα για το προσωπικό.
  Η ιεραρχία δε, αποτελείται από 10αδες ανώτατους yesmen, οι οποίοι αφού αποστρατευθουν βολεύονται σε θέσεις του δημοσίου με παχυλοτερο μισθό από ότι είχαν.
  Οι υπόλοιποι των ασει εκτός κυκλωμάτων αποστρατευονται πάραυτα και οι των λοιπών προελεύσεων φορτωμένοι με πολλαπλά καθήκοντα περιμένουν αν δεν τους αρρωστήσουν η πεθάνουν, την αποστράτευση τους.
  Είναι ανυπόφορη κατάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, ή καλύτερα την μπουκαπόρτα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λέτε για το ναυτικό αλλά ας δει κάποιος και τις παραιτήσεις γιατρών και οικονομικών στο στρατό ξηράς... 10 τελειώνουν τη σχολή και άλλοι τόσοι παραιτούνται κάθε χρόνο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στις Ένοπλες Δυνάμεις κατατάσσονται όσοι θέλουν και μένουν όσοι μπορούν. Οι υπηρεσιακές συνθήκες ήταν ,είναι και θα είναι πάντα ίδιες. Εκείνο που πρέπει να αναθεωρηθεί είναι το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών ώστε να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές απαιτήσεις στις οποίες εκπτώσεις δεν χωρούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι υπηρεσιακές ανάγκες να εμπλέκονται οι Ε.Δ. σε οποιοδήποτε θέμα (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, λαθρομεταναστευτικό, εμβολιαστικά κέντρα κτλ); Η αποστολή των Ε.Δ. είναι ξεκάθαρη:η άμυνα της χώρας, από κάθε εχθρό (εσωτερικό ή εξωτερικό). Τώρα, όσον αφορά το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό, ισχύει το ''κάθε πέρσι και καλύτερα''.

   Διαγραφή
  2. Αντε γειά μάστορα

   Διαγραφή
  3. Μάλλον δεν εχετε καμια εικονα για την πληροτητα σε προσωπικό που υπάρχει την τελευταια δεκαετια κ πως συνεχίζει αυτό. Όχι, οι συνθηκες δεν είναι καθόλου ίδιες και φυσικά οι υποχρεώσεις ακόμα περισσότερες απο το παρελθόν, ας μην μιλήσουμε για τις οικονομικές απολαβές και για πόσα στελέχη κανουν τους σερβιτόρους για να επιβιώσουν.

   Διαγραφή
  4. Σωστά.. όσοι θέλουν και μπορούν να είναι γλάστρες σε εκδηλώσεις, να κάνουν δύο -τρια καθήκοντα και το βράδυ μεροκάματο για να βγει ο μήνας... Ακόμη και εκτέλεση υπηρεσίας 40€ ο υπάλληλος, 29,35 € οι είλωτες..

   Διαγραφή
  5. Προς ADP52, άσε τις θεωρίες για τις συνθήκες και ξεκινά να ψάχνεις ποιός θα πληρώσει τα μερισματακια των συνταξιούχων

   Διαγραφή
 5. Αν οι στρατιωτικοι πληρωνονταν κανονικα οπως ολοι οι υπολοιποι δημοσιοι υπαλληλοι μπορει να εξακολουθουσαν να ειναι νομαδες αλλα δεν θα ηταν και σκλαβοι.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σήμερα 22/08/2023: α. Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού ΑΔΑ: Ψ01Λ6-ΡΧΙ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A801%CE%9B6-%CE%A1%CE%A7%CE%99 και β. Αποδοχή Αίτησης Παραίτησης Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού ΑΔΑ: ΨΧΚΝ6-ΖΗΞ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A7%CE%9A%CE%9D6-%CE%96%CE%97%CE%9E

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν πάρει χαμπάρι,ή μάλλον καλύτερα έχουν πάρει χαμπάρι,αλλά αποφεύγουν σαν τον διάβολο το θυμιάμα,να μην σκάσει στα χέρια τους η χειροβομβίδα...
  Τα f35 ,τα f16 και όλα τα οπλικά συστήματα γενικά,χρειάζονται άτομα εκπαιδευμένα και με υψηλό ηθικό.
  Τα στελέχη ,για να μπορούν να αποδώσουν ,θα πρέπει να μην τους απασχολούν προβλήματα επιβίωσης...
  Όλα τα άλλα είναι νάχαμε να λέγαμε...
  Γι αυτό φτάσαμε στο να λέμε ότι η Κύπρος κείται μακραν το 74 και το 96 να λέμε ότι την σημαία στα ίμια την πήρε ο άνεμος...
  Ολοι ο κυβερνώντες αποφεύγουν το πολιτικό κόστος,αναλώνονται σε πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού και πηδάνε στην κυριολεξία τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας...
  Εύχομαι να μην χρειαστεί να εμπλακούμε και να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων...
  Βέβαια να είστε σίγουροι ότι το γουδί ουτε χρονικά απέχει,αλλά ούτε και σε απόσταση απο την Βουλή...
  Σοβαρευτείτε οι κυβερνώντες,πράξετε τα αυτονοητα,μην στρουθακαμηλίζετε,προσέξτε τις ένοπλες δυνάμεις,πριν είναι πολύ αργά για την πονεμένη πατρίδα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή