Προσλήψεις 1.700 ΕΠΟΠ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 4 νέες προκηρύξεις για ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ-ΝΟΜ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Προσλήψεις 1.700 ΕΠΟΠ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 4 νέες προκηρύξεις για ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ-ΝΟΜ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκαν σε 4 ΦΕΚ (ΑΣΕΠ) οι Προκηρύξεις για προσλήψεις 1.700 ΕΠΟΠ το 2023 στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ειδικότερα:

1. Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

Οι ΕΠΟΠ πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1996 έως 31-12-2004). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1993 έως 31-12-2004).

(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».

(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν, τα κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναγράφονται στο Παράρτημα «Β» των Προκηρύξεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση των προκηρύξεων, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για 964 θέσεις ΕΠΟΠ στο ΣΞ: https://epop.army.gr

Για 430 θέσεις ΕΠΟΠ στο ΠΝ: https://epop.hellenicnavy.gr

Για 298 θέσεις ΕΠΟΠ στη ΠΑ: https://epop.haf.gr

Για 8 θέσεις ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

3. Αθλητικές Δοκιμασίες Υποψηφίων

(1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες Επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών για να δοκιμαστεί η φυσική αντοχή τους.

(2) Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες με αθλητική περιβολή, η οποία αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

(3) Θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

Κλικ για μεγέθυνση:

(4) Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες με αθλητική περιβολή. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

(5) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα 1 προσπάθειας στις παραπάνω δοκιμασίες, πλην των αλμάτων και των ρίψεων που έχουν δικαίωμα 3 προσπαθειών.

(6) Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.

(7) Για να κριθούν κατάλληλοι στις αθλητικές δοκιμασίες, οι υποψήφιοι πρέπει να πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων.

(8) Υποψήφιοι που δεν θα επιτύχουν το όριο σε κάποια αθλητική δοκιμασία, δεν θα συνεχίσουν να εξετάζονται.

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες – ΕΠΟΠ αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Κοινό Νομικό Σώμα) εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η επταετία, με την επιφύλαξη της επόμενης υποπαραγράφου. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον:

• Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και

• Κριθούν για μονιμοποίηση από το αρμόδιο γι’ αυτούς Συμβούλιο Κρίσεων του Γενικού Επιτελείου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τούς ατομικούς τους φακέλους.

Η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠΟΠ είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠΟΠ.

Διαβάστε αναλυτικά τις 4 προκηρύξεις:

1. ΦΕΚ ΑΣΕΠ 20/2023: Προκήρυξη ΕΠΟΠ για Στρατό Ξηράς (964 θέσεις) ΕΔΩ ή παρακάτω:

2. ΦΕΚ ΑΣΕΠ 21/2023: Προκήρυξη ΕΠΟΠ για Πολεμικό Ναυτικό (430 θέσεις) ΕΔΩ ή παρακάτω:

3. ΦΕΚ ΑΣΕΠ 22/2023: Προκήρυξη ΕΠΟΠ για Πολεμική Αεροπορία (298 θέσεις) ΕΔΩ ή παρακάτω:

4. ΦΕΚ ΑΣΕΠ 19/2023: Προκήρυξη ΕΠΟΠ για Κοινό Νομικό Σώμα (8 θέσεις) ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

15 Σχόλια

 1. Καλύτερα ντελιβεραδες παιδιά. Με 800 ευρώ θα σας στείλουν για καμιά 20αρια χρόνια στον Έβρο η σε νησί και δεν θα βγάζετε ούτε 20 μέρες με τα χρήματα. Από χώσιμο δε ετοιμαστείτε όσοι πάτε για ατελείωτο. Και αυτό σας το λέει ένας Αξιωματικός με 33 χρόνια στην υπηρεσία. Άλλο πριν τουλάχιστον 15 χρόνια άλλο τώρα. Εμείς που ξεμείναμε αναγκαστικά περιμένουμε σύνταξη αλλιώς θα φεύγαμε. Πλην ελάχιστον ειδικοτήτων δεν αξίζει ούτε για πλάκα να πάτε. Σκεφτείτε το καλά γιατί αυτή είναι η ζωή σας και είναι μια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όσοι έχουν σκοπό να δηλώσουν για ΕΠΟΠ να έχουν υπόψη τους ότι εκτός των άλλων προβλημάτων που έχει ο θεσμός, υπάρχει σοβαρο πρόβλημα με το ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ τους κανένας ΕΠΟΠ δεν παίρνει πλήρη σύνταξη ψάξτε το

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολίτες δ' κατηγορίας, πιο κάτω και από τους υποσαχαριους μετανάστες οι οποίοι λιαζοντε όλη μέρα,παίρνουν κατά κεφαλήν ένα σωρό επιδόματα και ζουν τσάμπα σε σπίτια που τους παραχωρεί η πολιτεία. Έχουμε και λέμε 800€ μισθός μειων τα 500 ενοίκιο και έξοδα κατοικίας (γιατί μια ζωή θα είστε στο ενοίκιο ) μας κάνει 300€.Αντε ζήσε και κάνε και οικογένεια.!!!! Συνθήκες εργασίας τώρα.... Περίπου 100 ώρες την εβδομάδα, νυχτερινες, υπηρεσίες, φωτιές,ασκήσεις κτλ όλα τσάμπα χωρίς δεκάρα τσακιστη. Όλα αυτά βέβαια δεν ισχύουν μόνο για τους ΕΠΟΠ αλλά για όλους. Μακριά από Στρατό. Εμείς οι πιο παλιοί πολύ απλά εγκλωβιστηκαμε και κάνουμε το σταυρό μας να φύγουμε όρθιοι σε λίγα χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όσα παίρνουν και απόφοιτοι πανεπιστημίου....Χωρίς ΚΑΑΥ λέσχες 10 μέρες καθησιο Χριστούγεννα Πάσχα.Να τα λέτε όλα!!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμε 11:09 μ.μ. φοβερές παροχές. Μίλησε μας για μεταθέσεις, ωράριο, υπηρεσιακές υποχρεώσεις κτλ. Να τα λέμε όλα!!!!

   Διαγραφή
 4. Ως απόφοιτος πανεπιστημίου για να ξέρεις κύριε ανώνυμε μόλις φύγω από στρατό παίρνω πρώτο μισθό σχεδόν 900€ στην ΠΟΛΗ μου, όχι 800 στο νοίκι σε κάνα Έβρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για πάμε άλλη μια φορά με ανούσια όρια ηλικίας για τους πολίτες ενώ οι οβα μπορούν να μπουν ακόμα και στα 31. Ο ηλικιακός ρατσισμός στην Ελλάδα καλά κρατεί, αντί να πάνε το όριο για τους πολίτες στα 29 ετη. Απλά ντροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι. Εισαγωγή στα 29 και σύνταξη στα 69. Άραγε θα γίνει ποτέ; Μάλλον ναι. Πλάκα θα έχει

   Διαγραφή
 6. Ρε παιδιά εγώ ήθελα να μπω τώρα στο ναυτικό να μην μπω λέτε ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν αξίζει να καταστρέψεις την ζωή σου για να κάνεις τον χαμαλι . Σου μιλάει κάποιος με 32 έτη υπηρεσίας . Μακριά δεν αξίζει . Στον ιδιωτικό τομέα θα έχεις κάποια εξέλιξη εάν εργάζεσαι . Στον στρατό θα είσαι πάντα η τελευταία τρύπα του ζουρνά .

   Διαγραφή
  2. Τα λεφτά που θα παίρνεις είναι για γέλια. Κοίτα πόσα παίρνουν στο εξωτερικό οι στρατιωτικοί. Όταν μας ρωτούν και τους λέμε πόσα παίρνουμε σκάνε στα γέλια...

   Διαγραφή
  3. Τα λεφτά που θα παίρνεις είναι μόνο για το νοίκι και τους λογαριασμούς. Οικογένεια αν κάνεις θα δοινοπαθησεις. Η γυναίκα σου δεν θα μπορεί να δουλέψει λόγο μεταθέσεων ή αν βρει κάτι θα είναι προσωρινό. Μόνο αν αγαπάς πολύ το εθνοσημο και θυσιάσεις όλα τα άλλα μόνο τότε.

   Διαγραφή
  4. Άστους να λένε είμαι εποπ εννοείται να μπεις. Σε περιμένουμε στην οικογένεια μας!

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμε από όσο καταλαβαίνω δεν πρέπει να αγαπάς καθόλου την δουλειά σου και πραγματικά πρέπει να είσαι η τελευταία τρύπα του όζοντος όπου και να είσαι!!! Έχω φίλο Ίκαρο και 2 θείους στην πολεμική αεροπορία και μου λένε να μόνο ΕΠΟΠ με κλειστά μάτια.... Άραγε να είναι όλοι λάθος και να θέλουν το κακό μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή