Νέα Εγκύκλιος: Τροποποίηση θέσεων υποψηφίων για ΣΣΕ που δεν καλύφθηκαν από ειδική κατηγορία ν.1294/82 (Μόν. Υπξκοι ΣΞ)

Νέα Εγκύκλιος: Τροποποίηση θέσεων υποψηφίων για ΣΣΕ που δεν καλύφθηκαν από ειδική κατηγορία ν.1294/82 (Μόν. Υπξκοι ΣΞ)

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΦΛ46-ΒΤΥ) η «Τροποποιητική/Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] ακαδημαϊκού έτους 2023 -24».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, σε ποσοστό 10% των θέσεων [ν. 2525/1997 (Α'188), ν. 2909/2001 (Α'90), ν. 3687/2008 (Α'159), ν. 4186/2013 (Α'193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κλικ για μεγέθυνση:

2. Η παρούσα τροποποιεί την κατανομή της Εγκυκλίου 22/2023 (Φ.337/15/233078/Σ.4278/31 Μαΐ 23/ΓΕΕΘΑ/Β2) ως προς τον επιμερισμό των θέσεων των υποψηφίων για τη ΣΣΕ, αποδίδοντας στη γενική σειρά και τις ειδικές κατηγορίες της ΣΣΕ/ΟΠΛΑ και ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ, τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν (42 θέσεις στα ΟΠΛΑ και 8 στα ΣΩΜΑΤΑ) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας του ν.1294/82 (Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.Φ.337/13/230694/Σ.3854/16 Μαΐ 23/ΓΕΕΘΑ.Β2 (ΦΕΚ Β’ 3383 /19 Μαΐ 23) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια