Αποστρατείες Λγων-Ανθλγων Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)

Αποστρατείες Λγων-Ανθλγων Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 67Ζ56-ΩΣΣ ΕΔΥΕΘΑ: 79/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια