Στρατός Ξηράς: Προαγωγή Ανθυπασπιστών Ο-Σ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγή Ανθυπασπιστών Ο-Σ στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγή και Αποστρατεία
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΟΚΟ6-7ΜΣ ΕΔΥΕΘΑ: 51/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε: α. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές:...

γ. Στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν.δ. 445/1974, 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους ΕΜΘ Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια