Σε τι κρατήσεις υπόκειται η Προσαύξηση Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας για Προσωπικό Π.Π. – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σε τι κρατήσεις υπόκειται η Προσαύξηση Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας για Προσωπικό Π.Π. – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κείμενο Αναγνώστη του ιστολογίου μας staratalogia.gr - Εστάλη με email:

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.5018/23, από την 01-01-23 το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας προσαυξάνεται μεταξύ άλλων, για τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων (Π.Π.) που βρίσκονται σε ειδική αποστολή, ενώ με τη ΚΥΑ με Αριθμ. Φ.841/26674/Σ.4145 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1425/09.03.2023) καθορίστηκαν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω προσαύξησης.

Η προσαύξηση που χορηγείται στο μόνιμο προσωπικό των Πολεμικών Πλοίων καθώς και στο προσωπικό που αποσπάται σε αυτό είναι όπως παρακάτω:

α. 60€, ανά ημέρα εκτέλεσης ειδικής αποστολής εντός Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ

β. 100€, ανά ήμερα εκτέλεσης ειδικής αποστολής εκτός Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ

Η παραπάνω προσαύξηση δεν καταβάλλεται, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 1 της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1425/09.03.2023), στο προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η υπόψη προσαύξηση αποτελεί μέρος των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του προσωπικού στο οποίο καταβάλλεται και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (ΦΕ) και κρατήσεις 15,12% ως εξής:

α. Κράτηση για σύνταξη 6,67%

β. Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 2,55%

γ. Υπέρ ΕΛΟΑΝ 3,9%

δ. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ) 2%,

και επομένως λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4488/2017, πλέον του βασικού μισθού του άρθρου 125 του ν.4472/2017 και των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 127 (με εξαίρεση της αποζημίωσης της περ. β της παρ. Δ του ν.4472/2017).

Παραδείγματα:

1. Το πλήρωμα ενός Π.Π. που συμμετέχει σε Σκοπούν Φρεγάτας, ως ειδική αποστολή και είναι εντός Περιοχής Ευθύνης Α/ΓΕΕΘΑ, για απασχόληση δεκαπέντε (15) ημερών θα λάβει ως αποζημίωση υπό τη μορφή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, κατ' άτομο το μεικτό ποσό των 900€ (15 ημέρες x 60€/ημέρα = 900€).

Οι νόμιμες κρατήσεις (15,12%) καθώς και ο φόρος εισοδήματος (ΦΕ) που αναλογεί και παρακρατείται στο παραπάνω ποσό των 900€ ανέρχονται συνολικά περίπου στο 36% έως 40%, δηλ. στην προκειμένη περίπτωση κυμαίνονται μεταξύ (900 x 36%) 324€ έως και (900 x 40%) 360€. Μετά από την αφαίρεση αυτών των κρατήσεων, το καθαρό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος θα κυμαίνεται μεταξύ (900 - 360) 540€ έως και (900 - 324) 576€.

Με βάση το ΠΔ 200/93, η αποζημίωση της παραπάνω αποστολής, θα ανέρχονταν για το πλήρωμα ενός πλοίου, κατ' άτομο μετά από κρατήσεις, στο καθαρό ποσό των 264,15€ (15 ημέρες x 17,61€/ημέρα).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αποζημίωση υπό τη μορφή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, είναι αυξημένη σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ (540-264,15 = 275,85€) δηλ. (275,85/264,15) x 100 = 104.43% έως και (576-264,15 = 311,85€) δηλ. (311,85/264,15) x 100 = 118,05% σε σύγκριση με την αποζημίωση με βάση το ΠΔ 200/93.

2. Σημαιοφόρος που συμμετέχει στην Επιτήρηση και Προστασία των νήσων του ανατολικού Αιγαίου (η συγκεκριμένη απασχόληση συνιστά ειδική αποστολή εντός περιοχής ευθύνης Αρχηγού ΓΕΕΘΑ) για 30 ημέρες θα λάβει μεικτά (30 ημέρες x 60€/ημέρα) 1.800 ευρώ. Οι νόμιμες κρατήσεις (15,12%) καθώς και ο φόρος εισοδήματος (ΦΕ) που αναλογεί και παρακρατείται στο παραπάνω ποσό των 1.800€ ανέρχονται συνολικά περίπου στο 36% έως 40%, δηλ. στην προκειμένη περίπτωση κυμαίνονται μεταξύ 648€ (1.800 x 36%) έως και 720€ (1.800 x 40%). Μετά από την αφαίρεση αυτών των κρατήσεων, το καθαρό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος θα κυμαίνεται μεταξύ (1.800 - 720) 1.080€ έως και (1.800 - 648) 1.152€.

Με βάση το ΠΔ 200/93, η αποζημίωση, θα ανέρχονταν στο καθαρό ποσό των 528,30 € (30 ημέρες x 17,61€/ημέρα). Επομένως θα πάρει παραπάνω από (1.080 - 528,30) 551,70€ [ποσοστό (551,70/528,30)x100: 104,43%] έως και (1.152 - 528,30) 623,70€ [ποσοστό (623,70/528,30)x100: 118,05%].

Λ.Ζ.

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Μη βιάζεστε, εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν! Περιμένετε να δούμε στην πράξη.
    Απλά θυμίζω ότι εμείς στις ΕΔ βοήσωμεν, είτε πέσει είτε δεν πέσει το παραδάκι εν τη παλάμη από την πολιτεία, όπως διαχρονικά κάνουμε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή