Προαγωγή ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγή ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και
Προαγωγή ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Λ4Ν6-359 ΕΔΥΕΘΑ: 49/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς «3» (ΣΠΣΞ 3), σύμφωνα με τα άρθρα 30 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, όπως παρακάτω:...

2. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν.δ. 445/1974, 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια