Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. με τον βαθμό που φέρουν (ΕΔΥΕΘΑ)

Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. με τον βαθμό που φέρουν (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9ΡΔΔ6-6ΙΖ ΕΔΥΕΘΑ: 34/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 11 παρ.3 περ. α του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια