Πότε θα γίνουν οι Προκαταρτικές Εξετάσεις για τις Αστυνομικές Σχολές–Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 2023

Πότε θα γίνουν οι Προκαταρτικές Εξετάσεις για τις Αστυνομικές Σχολές–Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 2023

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΠΚΕ Αστυνομίας 2023 από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ: «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων (ανδρών - γυναικών) για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων (90% με εξετάσεις και 10% χωρίς εξετάσεις) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ii) υποψήφιων για κατάταξη-πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία, σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις»

Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 της ενότητας Α΄ του Κεφαλαίου V «Προκαταρκτικές Εξετάσεις» της (ζ) προκήρυξης (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψηφίους/ες των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες [δύο (2) ημερών], υγειονομικές εξετάσεις [μια (1) ημέρα] και αθλητικές δοκιμασίες [μία (1) μέρα].

Για τις ως άνω εξετάσεις – δοκιμασίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές στην Αθήνα (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ Ψυχομετρικές, Υγειονομική, Αθλητική) και στη Θεσσαλονίκη (Α΄,Β΄ Ψυχομετρικές, Υγειονομική, Αθλητική).

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές στο πλαίσιο προηγούμενων διαγωνισμών.

Σε κάθε Επιτροπή Ψυχομετρικών Δοκιμασιών έχει κατανεμηθεί κατά κανόνα ίσος αριθμός υποψηφίων και κατ' αντιστοιχία στη συνέχεια στις Υγειονομικές και Αθλητικές Επιτροπές.

Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται κατά κανόνα τέσσερις (4) μέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του/ης εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξειδικεύονται οι μέρες αυτές ημερολογιακά στα συνημμένα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ για έκαστο/η υποψήφιο/α, ως εξής:

Την πρώτη και τη δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχομετρικές δοκιμασίες (την πρώτη μέρα σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας και τη δεύτερη μέρα σε προφορική συνέντευξη).

Την τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης), εφόσον κριθεί ικανός/ή στις ψυχομετρικές δοκιμασίες.

Την τέταρτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην υγειονομική εξέταση.

Επιπρόσθετα:

i) Οι υποψήφιοι/ες, κατά τις ψυχομετρικές δοκιμασίες, οφείλουν να φέρουν γραφική ύλη, ήτοι δύο (2) λευκές σελίδες Α4, μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα, ενώ η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική.

ii) Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα και το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην Ενότητα Γ΄ του Κεφαλαίου V «Προκαταρκτικές Εξετάσεις» της (ζ) προκήρυξης.

Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, α) τις γνωματεύσεις των ιατρών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων του δελτίου υγειονομική εξέτασης εφόσον δεν αναγράφονται (οι γνωματεύσεις) επ’ αυτού, β) την ακτινογραφία θώρακος (F) με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη, γ) το ηλεκτροκαρδιογράφημα υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο και δ) τα αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατίνη αίματος και γενική ούρων) υπογεγραμμένα από ιατρό βιοπαθολόγο, εσώκλειστα σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της). Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου να επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας και την ημερομηνία εξέτασης.

iii) Για την αθλητική δοκιμασία, δέον είναι να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών. Επιπλέον, να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον εφοδιασμό τους με εμφιαλωμένο νερό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ Ή ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΔΕΙΤΕ DEMO Ψυχομετρικών Τεστ για τις Ένοπλες Δυνάμεις ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια