Προαγωγές ΕΜΘ Αρχιλοχιών ΣΞ στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων
Υπαξιωματικών για το έτος 2022»
ΑΔΑ: Ψ4Θ66-Κ00 ΕΔΥΕΘΑ: 20

Προάγουμε σε Ανθυπασπιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 36 του ν.δ. 445/1974 και των άρθρων 3 και 11 του π.δ. 21/1991, τους κάτωθι Αρχιλοχίες:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια