ΓΕΣ: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

ΓΕΣ: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί Ο-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΧ3Ρ6-85Ε ΕΔΥΕΘΑ: 23/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010 ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:...

γ. Σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 και 28 του ν. 3883/2010 ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:...

ε. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010 ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια